Inzet miljoenen waard

Kerkelijke activiteiten vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde van enkele honderden miljoenen euro’s. Dat brengt de organisatie van Kerkbalans naar voren in het kader van de geldwervingsactie die in januari gehouden wordt.

Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

In opdracht van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving heeft het onderzoekbureau Kaski enkele becijferingen gemaakt, die laten zien dat de vrijwilligers in de kerk goud waard zijn. Nederland telt honderdduizenden kerkelijke vrijwilligers. Door plaatselijke parochies en gemeenten worden jaarlijks 50.000 mensen geholpen bij hun rouwverwerking en 300.000 ouderen en zieken meerdere keren bezocht. 

Kerkbalans presenteert woensdag 13 januari het rapport ‘De kerk telt’. De studie toont cijfermatig het belang van de inzet van kerkelijke gemeenten en parochies voor het maatschappelijke en culturele leven in Nederland. Gegevens die vaak niet bekend zijn, zeker niet bij een breed publiek.

Uit het onderzoek komt naar voren dat alle activiteiten van de plaatselijke kerken een grote sociale en culturele waarde vertegenwoordigen. Doorgerekend gaat het enkele honderden miljoenen euro’s aan gewerkte uren. Ook dragen de plaatselijke kerken vele tientallen miljoenen bij aan het in stand houden van de vaak gezichtsbepalende monumentale kerkgebouwen in steden en dorpen. Gebouwen die ook weer, naast het gebruik voor vieringen, gebruikt worden voor vele sociale en culturele activiteiten.

Deze startbijeenkomst vindt plaats op woensdagmorgen 13 januari in de Jacobikerk te Utrecht, St. Jacobsstraat 171. Aanvang is 10.00 uur, sluiting ongeveer 11.30 uur. De aftrap van de actie Kerkbalans krijgt dit keer onder andere de vorm van een tafelgesprek met een aantal gasten uit kerk en samenleving.

Foto: kerkelijk tafereel in Groningen (archief Raad van Kerken)