Koningin bij religies

Koningin Beatrix woont op 25 januari in Utrecht de bijeenkomst ‘In vrijheid verbonden’ bij. Zes religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in ons land vragen daar aandacht voor verdraagzaamheid en respect voor de verschillen tussen mensen. Vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme zullen zich presenteren met teksten en muziek. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd om de waarde en rijkdom van de levensbeschouwelijke en religieuze verscheidenheid in Nederland te benadrukken en te benutten. Bijzonder in deze bijeenkomst is dat landelijke koepelorganisaties samenwerken en ruimte bieden aan zowel liberale als orthodoxe stromingen. Centraal daarbij staat het thema Wat verbindt ons en waar moet het heen? Spreker is minister van Justitie mr. dr. E.M.H. Hirsch Ballin. Ook met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn contacten gelegd om te participeren in de bijeenkomst. 

Deze bijeenkomst werd voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van de Koningin in 2005. De grondslag van het initiatief is de Unie van Utrecht (1579), waarbij de noordelijke gewesten in de Republiek ‘een eeuwig verbond van eenheid’ sloten op basis van vrijheid van godsdienst en respect voor ieders levensovertuiging. Na 2005 werden drie vervolgbijeenkomsten georganiseerd om het thema verder te verbreden en te verdiepen.

De Raad van Kerken coördineert de christelijke inbreng. De kerken plaatsen aan het begin van de ontmoeting een symbool op een tafel als teken dat ze zich als godsdienst willen inzetten voor maatschappelijke saamhorigheid. Verder op in het programma presenteren de christenen zich met teksten uit het evangelie van Johannes waarachter lichtbeelden geplaatst zijn. Marloes Keller, Astrid Zomervrucht en Anmar Hayali spreken de teksten uit.