Schotse kleur gebedsweek

De Schotse Kerk in Rotterdam maakt zich op voor een kerkdienst in het kader van de Week van het Gebed. Zondag 17 januari is de landelijke Raad van Kerken te gast in de havenstad om in te stemmen met het gebed als start van de gebedsweek waar vele honderden kerken en parochies aan meedoen. 

De Schotse gemeente komt wekelijks samen vanaf 10.30 uur in de kerk aan de Schiedamsevest 121 te Rotterdam. Komende zondag is de liturgie gericht op de Week van Gebed. Lukas 24 staat centraal en wordt voorgelezen in een gedramatiseerde versie door leden van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. Jeanne van Hal (Raad van Kerken / Leger des Heils), Geert van Dartel (Raad van Kerken / Katholieke Vereniging voor Oecumene), Bert de Jong (Evangelische Alliantie), Wim Althuis (Evangelische Alliantie), Adrie Veldwijk (Evangelische Zendingsalliantie) en Gudrun (jongvolwassene voor de Raad van Kerken) lezen elk de tekst van één der sleutelfiguren uit Lukas. Klaas van der Kamp zal op verzoek van de Schotse Kerk de meditatie verzorgen over het thema van de gebedsweek: ‘You are witnesses of these things’. 

Spiegelfunctie

In de dienst worden laagdrempelige liederen gezongen. Denk aan titels als Psalm 139 en ‘Thine be the glory’. Frank Pot, deelnemer van de Rotterdamse dag van gebed (een EA-initiatief) neemt deel aan de voorbeden. Op die manier schuiven de evangelische en de oecumenische tradities in elkaar. Voor de Raad van Kerken vervult de dienst ook een soort spiegelfunctie voor andere plaatsen. In de publiciteit wordt de dienst enigszins uitvergroot om op die manier gezicht te geven aan de gebedspraktijk waar naar schatting meer dan honderdduizend christenen in participeren.

De Schotse gemeente is gevraagd om de dienst te organiseren, omdat ook het materiaal dit jaar uit Schotland komt. Het is in 2010 precies honderd jaar geleden dat de zendingsconferentie van Edinburgh plaatsvond en dat wordt dit jaar op verschillende manieren herdacht. 

Schotse gemeente

De Schotse gemeente in Rotterdam is een Engelstalige protestantse kerk die staat in de Presbyteriaanse traditie. De gemeente werd gevormd in 1643 door Schotse kooplieden, zeelieden en soldaten. Er is nog steeds een relatie met de Church of Scotland. De gemeente heeft verder een zeer internationale uitstraling. Muziek, zo zegt de kerkenraad zelf op de website van de kerk, speelt een belangrijke rol in de kerkdienst. Naast orgel en piano zijn er allerlei instrumenten te horen, zoals keyboard, gitaar, cello en klarinet. De kerk heeft twee koren, die eigentijdse liederen en   klassieke hymnen zingen, terwijl ook de Afrikaanse liederen een plaats krijgen. 

Wie de dienst in de Schiedamsevest 121 wil bijwonen is hartelijk welkom op zondag 17 januari om 10.30 uur. Gemeenten die zelf een gebedsdienst organiseren kunnen materiaal verkrijgen bij de Raad van Kerken. Posters en kaarten van de gebedsweek 2010 zijn inmiddels uitverkocht. Maar brochures met een liturgie en gebeden zijn nog verkrijgbaar. Via de website (zie de balk bovenaan de site, onderdeel ‘publicaties’) is onder meer achtergrondinformatie te verkrijgen, zijn meditaties te lezen en is tienermateriaal in te zien. 

Fotobijschrift: Kerk in Rotterdam waarin de Schotse gemeente samenkomt