Verzoek aan Albayrak

De Nederlandse overheid moet zorgvuldiger omgaan met vluchtelingen in ons land. Nog steeds worden gezinnen uit elkaar getrokken of op straat gezet en dat is een ongewenste situatie. Dat schrijft het moderamen van de Raad van Kerken in een brief aan staatssecretaris Albayrak van Justitie.

‘Wij roepen u op zorgvuldig om te gaan met deze asielzoekers en met de kinderen in het bijzonder, in de geest van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)’, aldus het schrijven. 

De Raad baseert zich op signalen die haar projectgroep Vluchtelingen de afgelopen maanden heeft ontvangen. Het aantal asielzoekers dat met hun kinderen op straat wordt gezet neemt toe, zo blijkt uit de rapportages van mensen die zich namens de kerken inzetten voor vluchtelingen.

‘We vragen u hierbij als rijksoverheid de mensen niet uit te sluiten dan wel te verwijderen uit hun opvangvoorzieningen. We willen daarmee ook voorkomen dat mogelijk kinderen op straat worden gezet’, aldus de brief. Een aantal ongewenste situaties werd namelijk veroorzaakt doordat de rijksoverheid afspraken maakt met gemeenten om de gemeentelijke noodopvang te sluiten.

Fotobijschrift: T-shirt van een vrijwilliger in een opvangcentrum