Palestijns document

“Dit  is een schreeuw van hoop waar geen hoop is”, zo typeren de schrijvers van ‘Het uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’. Het document is een harde aanklacht tegen – wat men ziet als: – de Israëlische bezetting. 

Twee dagen voor Kerstavond, op dinsdag 22 december zal een van de Palestijnse theologen die meegeschreven heeft, Father Jamal Khader van de Bethlehem Universiteit het document aanbieden aan de voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, Henk van Hout, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, Arjan Plaisier, de aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk,  Joris Vercammen en de secretaris-generaal van de Nederlandse bisschoppenconferentie Gerard Kruis.

De Palestijnse christelijke gemeenschap heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een bijzonder document waarin zij de christelijke gemeenschap wereldwijd uitdaagt in haar opvattingen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. 

Op 11 december wordt dit document, in het Nederlands getiteld: ‘Het uur van de waarheid, Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’ in Bethlehem gepresenteerd. Het document is een schreeuw om hoop, gericht aan het Palestijnse volk, het Israëlische volk en de wereldgemeenschap. 

Het document sluit aan bij de ervaringen van de Palestijns christelijke gemeenschap. De auteurs van het document vergelijken hun document met het Kairos-document dat ten tijde van de apartheid door Zuid-Afrikaanse theologen werd gepubliceerd. Ze hopen het tij te keren en een nieuwe vreedzame toekomst zonder haat in te gaan.  

Na de presentatie in Bethlehem, zal dinsdag 22 december het document door de Palestijns christelijke gemeenschap aangeboden worden aan de Nederlandse kerken. Dit zal gebeuren tijdens een openbare bijeenkomst in de Domkerk in Utrecht. Mensen die de plechtigheid bij willen wonen kunnen om half twee terecht in de Domkerk. Sprekers zijn onder meer Doekle Terpstra, André Drost en Marcel Poorthuis.

Foto: Henk van Hout