Provinciaal pallet

Zeeland werkt toe naar de provinciale kerkendag. Groningen/Drenthe heeft veel aandacht voor digitale informatie. Limburg (Heerlen) heeft fraai materiaal gemaakt voor het onderwijs naar aanleiding van duizend jaar christendom in de regio. En Noord-Holland gaat komend jaar op vier plaatsen in gesprek met clusters van plaatselijke raden. 

Over de ontmoeting van de provinciale raden van kerken en de landelijke raad kan je eigenlijk alleen interpreterend schrijven. Want er gaat een berg aan informatie over tafel, die je doet duizelen. Ans Brandsma maakt een inventariserend verslag van de ontmoeting die vrijdag 11 december 2009 plaatsvond. Volgend jaar hoopt men elkaar weer te zien op de tweede vrijdag van december (10 december 2010). 

Het is natuurlijk altijd maar een momentopname en het hangt af van het humeur van de deelnemers. Toch een paar voorzichtige waarnemingen. Allereerst: de Rooms-Katholieke Kerk was evenwichtig vertegenwoordigd en ging genuanceerd het gesprek aan over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de oecumene. De vieringen kwamen aan de orde. En de grenzen en mogelijkheden van de gezamenlijkheid. Als je er maar voor zorgt, merkte iemand op, dat er altijd een kerk als gastheer optreedt, die zich verantwoordelijk weet voor de vormgeving; die vorm moet sporen met de richtlijnen van de gastgevende kerk. 

Utrecht vertelde te werken aan een cursuslijn, zoals eerder aangeboden door de landelijke organisatie. Toen de landelijke thema’s verder aan de orde kwamen vroegen de deelnemers vooral door op het thema van de doop(v)erkenning en de convenanten.

Als laatste kwam het thema van de jongvolwassenen aan de orde. Het eindrapport van de eerste lichting ambassadeurs werd besproken. De vergadering hinkte op twee gedachten. Er was veel herkenning in de directheid van geloofsbeleving. Tegelijk was er vervreemding omdat er ook nogal wat jongeren zijn die weinig interesse tonen in geloof en kerk; deze jongvolwassenen komen in het rapport niet aan het woord. 

De vergadering benadrukte dat er sprake is van een cultuuromslag. Jongvolwassenen communiceren anders en geven ontmoetingen heel anders vorm dan de oudere generatie. Stefan Bakker uit Amersfoort vertelde dat men plaatselijk juniorraden van kerken heeft ingesteld. Men geeft de jongvolwassenen een vrije opdracht om verschillende kerken te bezoeken om zo het naadje van de geloofskous te zoeken. Iemand anders noemde Arnhem als voorbeeld van een plek waar een digitale geloofsgemeenschap wordt opgezet. 

De ontmoeting werd bezocht door mensen uit de regio’s: Groningen/Drenthe, Friesland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Flevoland. Verder waren er vertegenwoordigers van het FUGO-beraad en de Katholieke Vereniging voor de Oecumene. Vanzelfsprekend was ook de landelijke Raad van Kerken vertegenwoordigd. De bijeenkomst vond plaats in de Bergkerk te Amersfoort.

Foto”s: Impressies van de ontmoeting met regio-vertegenwoordigers uit respectievelijk Zuid-Holland (ds. Herbert Wevers), Limburg (ds. Ko van de Lagemaat) en Noord-Holland (pastoor Nico van der Peet en Marleen).