Ruim 900 klokken

Ruim 900 klokken luidden zondag in Nederland om aandacht voor het klimaat. Daarmee is de klokkenactie een succes geworden. Via radio en televisie was er aandacht voor de actie. De media schonken ook aandacht aan de bezoekers van de oecumenische viering in Kopenhagen.

Onder het motto ‘Walk to talk’ vond eerder vorige week in Kopenhagen een interreligieuze pilgrimage plaats in het kader van de klimaatconferentie. Zo’n honderd mensen namen deel aan de tocht. De boodschap van de pelgrimage was dan ook: We respecteren de aarde en we voelen de noodzaak om de aarde te onderhouden voor een toekomstige generatie.

De bijeenkomst begon vrijdagmiddag om twee uur bij de synagoge in Krystalgade en eindigde om 8 uur in de kerk van Helligåndskirken in  Strøget. Verschillende religieuze gemeenschappen hadden hun deuren geopend en heetten de pelgrims welkom. Geestelijke leiders hielden toespraken en gingen voor in gebed. ’s Avonds had men fakkels aangestoken en er was voor een gratis diner gezorgd voor de gasten. 

Utrecht

In Utrecht vond zaterdag het programma plaats van ‘Beat the Heat now’ in de Jaarbeurs te Utrecht. In het eerste deel van het programma waren ook enkele mensen uit de kerk gevraagd voor een korte toelichting. 

Poll

De poll op deze site ging in de achterliggende dagen over de  klimaattop. De stelling luidde: ‘Mag er – aansluitend bij de klimaattop in Kopenhagen – voor het milieu meer belasting worden geheven?’ De helft van de mensen (51,2 procent) is het daarmee eens en vindt dat de tax al eerder omhoog had gemogen. Een kwart (24,3 procent) wil eerst Kopenhagen afwachten. Een zelfde percentage vindt dat we al genoeg betalen. In totaal hebben 82 mensen gereageerd.

Foto: Pelgrimage in Kopenhagen