Pleidooi van Tutu

‘We hebben slechts één wereld. Als we die vernietigen, hebben we niets meer’. Dat bracht aartsbisschop Desmond Tutu naar voren bij de oecumenische viering in Kopenhagen op zondag 13 december.

Tutu vatte de kerkelijke reacties samen voor de politieke leiders: ‘Omwille van onze kinderen en kleinkinderen, deel de zorg om deze ene wereld. Laten we een verantwoorde afspraak maken, niet een politieke afspraak’. Tutu verwees daarmee naar de noodzaak om niet alleen de CO2-uitstoot met 40 procent terug te dringen in 2020 en met 80 procent in 2050 ten opzichte van het niveau in 1990. Hij pleitte ook voor een bijdrage van 150 miljard US dollar per jaar om ontwikkelingslanden bij te staan in het terugdringen van hun emissie.

De oecumenische viering werd bijgewoond door koning Margarethe van Denemarken en door leden van het Deense parlement. Verder waren er diverse religieuze leiders.

Williams

Aartsbisschop Rowan Williams van de Anglicaanse Kerk sprak over de excuses die mensen aanvoeren om geen echte veranderingen door te zetten. ‘We ontmoeten elkaar als mensen van het geloof om op dit cruciale moment in de geschiedenis geen angst te kennen’.

Media

Als een golf van ondersteuning bewoog zich het klokgebeier over de wereld, afgelopen zondag. In Nederland deden meer dan 900 kerken mee. Vele media berichtten over het thema. Trouw kopte: ‘Het is een schande dat kerken niet vooroplopen bij milieuzorg’. Het Friesch Dagblad berichtte onder een kop die verwees naar mgr. Gerard de Korte die het katholieke gebruik van de visdag in ere wilde herstellen.

Foto’s: 
Desmond Tutu (boven)
Rowan Williams (midden)
Leken in Kopenhagen (onder)