Persoonlijke insteek synode

De Natonale Synode is voor alles een persoonlijk initiatief en pas in een later stadium zullen kerken en mogelijk ook de Raad van Kerken in formele zin benaderd worden om mee te doen als lid of als waarnemer. 

Dat bracht dr. Sjaak van ’t Kruis naar voren, lid van het comité Nationale Synode, tijdens een informatieronde in de Raad van Kerken op 9 december 2009. De Raadsleden hadden om verdere informatie gevraagd om het initiatief in het bredere spectrum van de oecumene te kunnen plaatsen. 

Van ’t Kruis benadrukte dat het niet de PKN is of een andere kerk die het initiatief heeft genomen. Het zijn tot op heden privé-personen die toewerken naar een document wat ze aan diverse kerken willen voorleggen. Doel is met name de verdeeldheid op het protestantse erf te keren. De term ‘nationale synode’ mag dan misverstanden oproepen, men wil er mee uitdrukken dat het proces impact behoort te hebben. 

Er is een geloofsbelijdenis geschreven. Deze is in eerste instantie voor de protestanten onderling bedoeld. Sleutelfiguren in diverse kerken vragen in eigen kring om reacties. Uiteindelijk wil men een document opstellen wat ook breder voor de samenleving is bedoeld. 

De initiatiefnemers hebben het initiatief niet onder de paraplu van de Raad van Kerken laten uitwerken om te voorkomen dat vooroordelen tegen de Raad sommige deelnemers bij voorbaat al te voorzichtig zouden maken. Uiteindelijk achtte Van ’t Kruis het aannemelijk om ook de Raad bijvoorbeeld als waarnemer bij het proces te betrekken.

Foto: Dr. Sjaak van ’t Kruis (links) op archieffoto naast ds. Gerrit de Fijter, 
één van de initiatiefnemers van de Nationale Synode