Meer dan 400 klokkenluiders

Het loopt storm op de aanmeldingen voor het klokkenluiden. Melden we een week  geleden nog op deze site dat er al meer dan 200 kerken meedoen met het klokkenluiden op zondag 13 december om 15.00 uur; inmiddels zijn het er al 400! Met hun gebeier roepen ze om een rechtvaardig en effectief klimaatverdrag te laten klinken.

Al sinds mensenheugenis en in alle culturen worden muziekinstrumenten zoals klokken of trommels gebruikt om mensen te waarschuwen voor gevaar. Op zondag 13 december 2009 naderen de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen hun ontknoping. De uitkomst is belangrijk voor de toekomst van de wereld. Daarom hebben al vele geloofsgemeenschappen aangegeven te zullen participeren, de website www.klimaatklokkenluiden.nl  geeft een kaartje met daarop honderden kerken die meedoen, van Huizinge in het noorden tot Maastricht in het zuiden; van Aardenburg in het westen tot Haaksbergen in het oosten van Nederland.

Vaak  

Wereldwijd worden kerken opgeroepen te luiden; de Wereldraad spreekt oorspronkelijk over 350 keer. Of alle klokken, gongs, schalen of drums dat aantal halen is niet aannemelijk. Maar in de publiciteit vraagt men er wel om; 350 verwijst naar de 350 CO2 deeltjes per miljoen in onze atmosfeer. 350 is veilig volgens de meeste klimaatexperts. De huidige concentratie is 390 deeltjes. Als de mensen niet drastisch de CO2-uitstoot verminderen krijgt de klimaatverandering onomkeerbare gevolgen. Als 350 slagen teveel wordt, dan is korter luiden (bijv. 35 slagen of 3,5 minuut) natuurlijk ook geen probleem, zegt de website.

Wanneer

De kerkklokken zullen in alle tijdzones op zondag 13 december om 15.00 uur luiden. Te beginnen om 15.00 uur lokale tijd in Fiji in de Stille Zuidzee, waar de dag begint. Dit gaat als een lopend vuurtje door tot 15.00 uur (CET) in Centraal-Europa (waaronder Nederland) wanneer de oecumenische kerkdienst in de Lutherse kathedraal in Kopenhagen eindigt met het luiden van de klokken. Nederlandse kerken worden dus opgeroepen om ook om 15.00 uur de klokken te luiden in hun gemeente of parochie.

De 412 kerken in Nederland, die bij de laatste update van dit bericht zich hadden opgegeven, zijn die kerken die zich officieel hebben aangemeld. Dat is belangrijk, ook in verband met de media-aandacht. Het is verder van belang dat men de plaatselijke media informeert, kerkleden en omwonenenden op de hoogte stelt van de klokkenluid-actie, zodat zoveel mogelijk mensen weten waarom de kerk de klokken luidt.  Bovendien is het van belang ook de lokale overheid te informeren in verband met regelgeving (geluidsoverlast) en de eventuele noodzaak van een vergunning.

Gelovigen over de hele wereld roepen politici op om verantwoordelijkheid te nemen en een klimaat te scheppen voor gerechtigheid en rechtvaardigheid. Om de desastreuze effecten van klimaatverandering op mensen en de planeet af te wenden, is terugdringen van de CO2-uitstoot noodzakelijk. Bovendien moeten ontwikkelingslanden financieel geholpen worden in het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en het verminderen van hun CO2-uitstoot door duurzame ontwikkeling. 

Oostburg

De Raad van Kerken te Oostburg (Zeeland) is één van de kerkelijke organisties die meedoet en er een persbericht over naar buiten heeft gebracht. Men schrijft: ‘Op 13 december om 15.00 uur klinken zoals overal in Nederland de kerkklokken ook in Oostburg ongeveer een kwartier lang. Zo maken wij duidelijk dat de opwarming van de aarde moet stoppen’. Er volgt nog een verontschuldiging van de gereformeerde kerk: ‘De gereformeerde kerk, die zelf niet over een toren met luidklok beschikt, deelt van harte in dit initiatief’. Het bericht sluit af met: ‘De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland  heeft ook alle Zeeuwse kerken opgeroepen mee te doen aan deze actie’.

Foto: gezicht op Oostburg (Zeeland)