Overlijden

Kort achter elkaar werd de Raad van Kerken geconfronteerd met het overlijden van oud-leden. Op 25 november overleed prof. dr. Frans Haarsma en op 3 december overleed de doopsgezinde theoloog prof. dr. Henk Kossen.

Prof. dr. Henk Kossen was in 1968 een van de oprichters van de huidige Raad van Kerken in Nederland. Hij was ook een aantal jaren vice-voorzitter. Hij vertegenwoordigde de Doopsgezinde Broederschap tijdens de Assemblees van de Wereldraad van Kerken in Nairobi (1975) en Vancouver (1983). Henk Kossen diende de oecumene ook via geschriften, zoals de samen met Sjouke Voolstra opgestelde doopsgezinde reactie op het Wereldraad rapport over Doop, Eucharistie en Ambt (in 1984) en zijn pogingen om een formulering te vinden, die de eenheid der kerken kon garanderen met erkenning van fundamenteel verschil in dooppraktijk.

Prof. dr. Frans Haarsma was priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij was eveneens sterk betrokken bij de oecumenische beweging. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) genoot Frans Haarsma bekendheid als concilie-correspondent van het dagblad De Tijd/Maasbode. Hij deed onder meer mee in de sectie Geloofsvragen van de Raad van Kerken. 

De namen van de twee prominente leden zijn toegevoegd aan de getuigenkalender die met de zoekfunctie op deze site is te vinden en die af en toe op de voorpagina van de site staat.