Donaties Oecumenisch Bulletin

Het blijft een stap in goed vertrouwen. De beslissing om geen abonnementsgeld op te leggen voor het Oecumenisch Bulletin, maar om te vragen om een vrijwillige bijdrage. Deze maand glijdt de acceptgiro weer bij duizenden lezers door de bus.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft becijferd dat er ongeveer 14,50 euro nodig is per ontvangstadres om de uitgave mogelijk te maken. Vele mensen hebben al positief gereageerd en een bijdrage overgemaakt, soms het gevraagde bedrag, maar in vele gevallen meer dan het berekende bedrag om op die manier gratis verspreiding onder niet-betalers mogelijk te maken.

Het Oecumenisch Bulletin verschijnt in de regel 5 keer per jaar; 3 keer als informatiebulletin met allerlei oecumenische berichten en twee keer per jaar als themanummer. In het afgelopen jaar waren dat de thema’s klimaat en vrede. Het eerstvolgende themanummer in 2010 staat al weer op de rol en zal gaan over jongvolwassenen. 

Verdubbeling abonneebestand

Het Oecumenisch Bulletin heeft in de achterliggende jaren een ingrijpende facelift ondergaan. Het blad verschijnt tegenwoordig in full-colour, waarbij de kleuren blauw en geel (basiskleuren uit het logo) de boventoon voeren. Het aantal abonnees is in twee jaar tijd verdubbeld door heel gericht mensen aan te schrijven. 

Door een appel te doen op vrijwillige bijdragen is het mogelijk de donaties af te trekken als gift aan de belasting. Verder was de Raad in het verleden veel tijd kwijt met het sturen van herinneringen voor betalingen. Het bureau van de Raad vertrouwt er op, dat het vereiste bedrag om met een sluitende deelbegroting te werken wordt gehaald. 

Mensen die ook een bijdrage willen sturen, kunnen een bedrag overmaken aan: Stichting Vrienden van de Raad van Kerken, rek.no. 559839 o.v.v. ‘donatie Oecumenisch Bulletin’.