Veel belangstelling voor geloof

Als christenen hebben we een goed verhaal te vertellen. We moeten niet bang zijn om dat onder woorden te brengen. Tijdens mijn reizen door diverse landen, merk ik dat er veel belangstelling bestaat voor de christelijke boodschap.

Dat vertelde Colin Williams, algemeen secretaris van de Conferentie van Europese Kerken, tijdens een werkbezoek aan Nederland. Desgevraagd ging hij voor de camera in op het thema van de week van gebed voor de eenheid, die van 17 tot 25 januari 2010 wordt gehouden. Het thema is: ‘Jij bent mijn getuige’. ‘Het geloof kan de samenleving veranderen’, vertelde de Anglicaanse Williams. ‘We hebben een goed verhaal te vertellen van loyaliteit naar elkaar en van de vreemdeling die welkom is in ons midden’. 

Colin Williams was te gast op de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij had verder een ontmoeting met diverse mensen die actief zijn in de oecumene. Hij vertelde dat de werkgroep die zich bezighoudt met de reorganisatie van de CEC inmiddels is gestart. De noodzaak om in 2011 te rapporteren zet de nodige druk op de processen. De groep is voor het eerst bijeen geweest in Helsinki en zal in februari opnieuw samenkomen in Duitsland. 

Williams vertelde verder dat hij naast zijn drukke werkzaamheden voor de oecumene tenminste tweemaal per maand voorgaat in de Anglicaanse gemeenschap in Geneve. Ook in de week van gebed is hij daar te vinden, tenzij hij – zoals komend jaar – voor werk op reis is; in januari bezoekt hij het Vaticaan. 

Wie de trailor van Williams wil zien en beluisteren kan terecht op YouTube.(http://www.youtube.com/watch?v=eWjF4EacpIM). Daar zijn ook eerdere videofragmenten over het thema te beluisteren van de jonge afgestudeerde theoloog Peter Faber (http://www.youtube.com/watch?v=ljBm10FiUyw) en van Evert Overeem, adjunct-directeur van de dienstenorganisatie van de PKN (http://www.youtube.com/watch?v=yWHQ9rMkE8o). Uitgeschreven materiaal is elders op deze site te vinden onder de titel ‘publicaties’, doorklikken naar ‘materiaal gebedsweek’. Daar vindt men onder anderen: iets over de achtergronden van het thema, het centraal staande bijbelgedeelte uit Lucas in diverse vertalingen (waaronder de diverse streektalen in Nederland), enkele meditaties, gebeden, liturgiesuggesties en tienermateriaal.

Foto: Colin Williams