Uitbouw gezamenlijke catechese

Protestantse kerken en Rooms-katholieke parochies zouden veel meer dan nu gebeurt de catechese samen kunnen opzetten. Veel elementen lenen zich voor een gezamenlijke aanpak. Zaken als eerste communie en openbare belijdenis van het geloof kan je dan misschien nog in de eigen kerk organiseren. 

Dat vertelde mgr. Gerard de Korte tijdens de viering van het veertigjarig jubileum van de Raad van Kerken in Heerenveen. Voor een goed gevulde Europalaankerk sprak een forum over de vraag hoe de kerken kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan spiritualiteit en verbeelding. De Korte pleitte voor kerken die zich richten op de spiritualiteit als core business. Het gaat dan om het spreken over God en over Israël. Kerken kunnen dat communiceren door gastvrijheid te laten zien. 

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, zei dat er een generatie opgroeit van mensen die de verbeelding leren via internet. Ze denken minder analytisch en meer impressief. Daarbij komt dat het internet de mogelijkheid biedt om in luttele seconden gedachten vanuit andere landen op de deurmat te krijgen. Het maakt de wereld tot een dorp en geeft het een oecumenisch gezicht. De kerken kunnen in die oecumenische wereld een referentiekader aanbrengen om mensen woorden te geven aan de spiritualiteit en door gastvrijheid te betonen. 

Zo kwamen beide forumleden op het thema van de gastvrijheid. Op de vraag van Van der Kamp hoe ver De Korte wilde gaan met zijn uitwerking van gastvrijheid, gaf de bisschop van Groningen Leeuwarden aan, dat hij niet denkt aan de oecumenische gastvrijheid. Dat is geen middel om tot meer eenheid te komen, maar eerder een laatste stap. Op het gebied van de catechese en het diaconaat zag hij vele mogelijkheden om de samenwerking verder uit te bouwen. De Korte zou zich kunnen voorstellen dat er een gezamenlijk plan van aanpak komt van diverse kerken in een plaats. 

Ds. Margarithe Veen uit Den Haag stelde voor om over vriendschap te spreken in plaats van gastvrijheid, omdat daar meer de gelijkwaardigheid mee wordt uitgedrukt.  Zij vroeg zich af in hoeverre mensen van de kerk op dit moment gericht zijn op de ander. 

In een tweede stelling ging het over de vraag naar bondgenootschappen die de kerk aangaat om mee samen te werken. ‘En waar ligt de toekomst van de Raad van Kerken, binnen of buiten de muren van de kerk’, zo vroeg men zich af. Drs. Michiel Hardon, tot voor kort werkzaam voor de Wereldraad van Kerken, sprak van een oneigenlijke tegenstelling. Hij liet zien hoe de kerk, onder meer in de lijn van de Club van Rome, een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving. 

Vanuit de zaal werd de mogelijkheid geopperd om het conciliair proces hernieuwd op te starten. De thema’s van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping hebben niet aan actualiteit ingeboet. Van der Kamp vertelde dat de Raad afgelopen oud en nieuw het thema ‘Andersom denken’ had aangekaard in een nieuwjaarsschrijven. De crises volgden elkaar in rap tempo op: de energiecrisis, de financiële / economische crisis en de klimaatscrisis. Het vraagt om een Wende, niet alleen in het oosten, maar ook in het westen; een andere manier van denken.

Foto’s:
Boven v.l.n.r. Michiel Hardon, Gerard de Korte, Dini Stavenga – van der Waals (forumleider), Margarithe Veen.
Midden het gelegenheidskoor
Onder een zaalimpressie met onder een deel van het forum

Wie het gelegenheidskoor het Santo wil horen zingen, dat ten gehore werd gebracht bij het lustrum kan naar YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fJPixxO5Wuk (titel: Heerenveense Raad van Kerken)