Handvest voor compassie

De Raad van Kerken, het Centraal Joods Overleg en het Contactorgaan Moslims en Overheid hebben met welwillendheid kennis genomen van het Handvest voor compassie. Rabbijn Awraham Soetendorp heeft de drie organisaties daarover onlangs ingelicht.

Soetendorp zal het handvest presenteren tijdens een bijeenkomst op donderdag 12 november in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Eerst houdt burgemeester Job Cohen een inleiding over de betekenis van het handvest voor de samenleving en de stad Amsterdam. Daarna vertelt Soetendorp hoe het handvest tot stand is gekomen en hij leest de inhoud voor. Tariq Ramadan en Herman Wijffels houden daarop ook nog een inleiding.

Karen Armstrong heeft destijds het initiatief genomen voor een handvest voor compassie (charter of compassion).  Het handvest wil een brug slaan tussen mensen met verschillende religies en levensovertuigingen die compassie hoog in het vaandel hebben staan en dat willen vertalen naar het leven van alledag. Het initiatief wordt gesteund door de Amerikaanse organisatie Technology, Entertainment, Design (TED), die een aantal debatten organiseert over het thema ‘de wereld van nu en straks’.

Foto: Awraham Soetendorp (foto van Roel Wijnants, bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden, zie de url http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.nl)