Basisbeweging maakt balans op

De basisbeweging heeft in dertig jaar diverse zaken stevig op de rail gezet. Onder meer op liturgisch gebied is de erfenis indrukwekkend. Overal in Nederland, en in Europa, wordt tegenwoordig liturgie gevierd met liederen die Bernhard Huijbers of Antoine Oomen en anderen componeerden.

Dat bracht José Höhne – Sparboth naar voren bij de viering van het dertigjarig jubileum van de Basisbeweging Nederland op 31 oktober j.l. in Utrecht. De basisbeweging behoort tot de adspirant-leden van de Raad van Kerken en namens de Raad was dan ook de voorzitter aanwezig. 

José Höhne – Sparboth, afgevaardigde naar de Raad van Kerken, ging in op de behaalde en niet-behaalde resultaten van de basisbeweging. Op liturgisch gebied zijn er nogal wat resultaten. ‘Bernhard Huijbers leefde in het hart van de Basisbeweging. Hij was de eerste die van de vele prachtige teksten van Huub Oosterhuis volksliturgie maakte’, aldus Höhne. Zaken als Fair Trade en duurzaamheid zijn mede dankzij de ooit ‘elitair’ genoemde inzet van de Basisbeweging breed op de maatschappelijke en kerkelijke agenda gekomen.

Maar José Höhne-Sparboth noemde ook de keerzijde. Zij sprak van een ‘slijtageslag’ voor vele medestanders. ‘De hele oecumenische beweging in Nederland gaat door een diep dal, niet alleen wij als basisgroepen. Er is metaalmoeheid om de stroperigheid van de samenleving en van sommige kerken in deze samenleving’. 

De Basisbeweging ontstond dertig jaar geleden, toen in 1979 ruim negentig groepen in Nederland zich aaneensloten tot een beweging. Op dit moment zijn er veertien groepen aangesloten. De gemeenschap rond de Dominicuskerk in Amsterdam is ongetwijfeld één van de bekendste.

Foto: José Höhne – Sparboth (foto: website Basisbeweging)