Poll solidair met ouderen

De bezoekers van deze website vinden dat de samenleving de duurdere AOW moet opvangen. Uit respect voor de ouderen is het ongewenst om het dreigende tekort neer te leggen bij de ouderen zelf. 

Dat blijkt uit de poll die de afgelopen weken op deze site heeft gestaand. Op de vraag: ‘De AOW wordt erg duur. Hoe wilt u reageren?’ zei bijna 46 procent: ‘Laat de samenleving betalen uit respect voor ouderen’. Een behoorlijke minderheid van bijna 30 procent stelde: ‘Laat de ouderen langer werken’. Ongeveer 25 procent onderschreef de stelling: ‘Verleid ouderen met bonussen om langer te werken’. In totaal vulden 140 mensen de poll in.

De nieuwe poll gaat over de klimaattop in Kopenhagen, die begin december wordt gehouden. Het is de bedoeling dat kerken over de hele wereld op 13 december de klokken luiden om het belang van strakke afspraken te onderstrepen. De poll legt de vraag terug bij de individuele burger. ‘Mag er in het kader van de klimaattop in Kopenhagen voor het milieu meer belasting worden geheven?’ U mag kiezen:
a. Ja, had al eerder gemoeten
b. Nee, we betalen al genoeg
c. Laten we Kopenhagen afwachten