Orthodoxen 35 jaar

De Russisch-orthodoxe Nikolaaparochie bestaat 35 jaar. De parochie grijpt die gelegenheid aan om op 4 december terug te kijken naar de plek van deze gemeenschap in Amsterdam.

De parochie biedt inmiddels onderdak aan meer dan 20 nationaliteiten. In 2006 verhuisde ze naar de Tichelkerk in de Jordaan, die geleidelijk vorm krijgt als een Orthodoxe basiliek. De diensten zijn in het Russisch én het Nederlands. Migranten vinden er de spiritualiteit van hun thuisland, maar ook een brug naar de Nederlandse maatschappij. Ook veel Nederlanders voelen zich er thuis.

Het symposium bekijkt de (potentiële) plaats van de kerk in de stad vanuit vier perspectieven: gemeente, civil society, andere kerken, de Orthodoxe gemeenschap.

De kerk gaat open om 15.30 uur. Om 16.00 uur vindt het openingsgebed plaats m.m.v. monnikenkoor uit Chevetogne en kerkkoor. Een kwartier later begint het symposium ‘Wat kan de Russisch-orthodoxe parochie voor Amsterdam betekenen?’ Er wordt gesproken vanuit vier perspectieven: burgemeester Job Cohen, Hubert Smeets, ex-verslaggever NRC in Moskou, ex-hoofdredacteur De Groene Amsterdammer, Jurriën Beumer, directeur van het project “Kerk in de Stad – Oecumenisch perspectief” (Haarlem) en archimandriet Meletios (Webber), abt uit Californië, specialist verslavingszorg, was anderhalf jaar gastpriester in Amsterdam. Diaken Dr. Michael Bakker leidt daarna het gesprek. Om 18.00 uur wordt het symposium afgesloten. Om 19.30 uur begint daarna een uitvoering van het monnikenkoor uit Chevetogne (België). 

Russisch-Orthodoxe Kerk h. Nikolaas van Myra is te vinden aan de Lijnbaansgracht 47-48, 1015 GR Amsterdam.