Gebedsmateriaal via YouTube

Hoe kijkt de nieuwste generatie van theologen aan tegen getuigen? Met het oog op de week van gebed voor eenheid, waarin het thema ‘jij bent mijn getuige’ centraal staat, legden we de vraag voor aan Peter Faber MA, onlangs afgestudeerd aan de Vrije Universiteit op een crossculturele master. 

Faber gaat in 2010 naar Indonesië om zijn universitaire bekwaamheden uit te bouwen in de praktijk van de gordel van smaragd. Hij zal circa acht maanden gaan werken op Ambon via Togetthere / ICCO / Kerk in Actie. Zijn insteek voor het gesprek met andere religies is descriptief, beschrijvend. Hij vindt de bestaande literatuur vaak nog erg prescriptief, normerend. De normen moeten er naar zijn idee niet bij voorbaat in het gesprek worden gelegd. Ze komen er via de deelnemers aan het gesprek gaandeweg wel bij. 

Op verzoek van de Raad van Kerken heeft Peter zijn idee bij ‘getuigen’ ingesproken op een clip, die via YouTube te bekijken valt (zie: ‘Jij bent mijn getuige (1)’) http://www.youtube.com/watch?v=ljBm10FiUyw&feature=related. Hij zegt onder meer: ‘Getuigen in deze tijd is ontmoeten, de ander aanspreken; maar niet alleen praten, ook samen dingen doen, praten over voetbal en over alles wat ons bezighoudt. Dan zal een religieus onderwerp ook wel ter sprake kunnen komen, maar dat is dan niet wat religie is of wat het zou moeten zijn, maar het is altijd verbonden aan het dagelijks leven’. 

Een zelfde verzoek legden we vanuit de Raad van Kerken voor aan drs. Evert Overeem, de adjunct-directeur van de Dienstenorganisatie van de PKN (zie: ‘Jij bent mijn getuige (2)’) http://www.youtube.com/watch?v=yWHQ9rMkE8o. Hij noemt getuigen heden ten dage onder meer: ‘Getuigen dan denk ik aan de bijbel, het verhaal met een hoofdletter, dan weer in kleine letters, pasklaar voor mensen. Geen herchristianisering van Europa, maar gewoon het vertellen van de bijbelse boodschap dichtbij de mensen’.

Het materiaal van YouTube kan door plaatselijke raden worden gebruikt om zelf het gesprek te voeren over wat getuigen is. We laten in het midden of je uit de reacties van Peter Faber (27 jaar) en Evert Overeem (60 jaar) kunt afleiden dat ze staan voor een generatie; dat is aan de kijker zelf om te beoordelen.

Op deze website is verder het nodige achtergrondmateriaal bij de week van gebed te vinden onder de knop ‘Publicaties’ in de balk bovenaan deze pagina. Er is tienermateriaal, er zijn meditaties, gebeden, liturgische suggesties etc.

Foto: Peter Faber MA