Age Kramer naar ZZG

Het bestuur van het Zeister Zendingsgenootschap heeft de heer Age Kramer (54) tot nieuwe algemeen-secretaris benoemd. Per 1 december volgt hij de huidige functionaris Job van Melle op, die met vervroegd pensioen gaat.

De heer Kramer –  theoloog, afgestudeerd aan de VU Amsterdam –  is momenteel directeur van het Bureau van de Protestantse Kerk in Amsterdam. Onder zijn leiding kwam een integratie tot stand van het kerkelijke advies-  en trainingscentrum de Schinkel, waarvan Kramer tot 2006 directeur was. Het centrum ontwikkelde projecten op het snijvlak van kerk en zingevingsvragen.

Age Kramer is als programmamaker dertien jaar verbonden geweest aan de IKON TV. Vanaf 1995 was hij eindredacteur kerkdiensten met opmerkelijke internationale projecten, zoals in Hongkong en Paramaribo. Ook was hij betrokken bij experimentele diensten zoals het Hemels Gelag, waarbij jongeren zelf vorm gaven aan de liturgie.

De nieuwe algemeen-secretaris is lid van de Oudkatholieke kerk. Hij is getrouwd en heeft drie dochters.

Het Zeister Zendingsgenootschap is de internationale hulporganisatie van de Evangelische Broedergemeente Nederland, ook wel bekend als hernhutters. Deze hernhutters komen voort uit de eerste reformatiebeweging in het 15e eeuwse Tsjechië. Als ‘ketters’ werden ze door Europa gejaagd, tot er uiteindelijk nog maar een kleine groep van hen over was. In de 18e eeuw kregen de geloofsvluchtelingen asiel op het landgoed van de graaf Von Zinzendorf in oostelijk Duitsland. Het landgoed kreeg de naam Herrnhut, wat ‘onder de hoede des Heren’ betekent. Hiervan is de bijnaam ‘hernhutters’ afgeleid. Vanuit Herrnhut trokken de eerste zendelingen naar Amerika voor bekeringswerk onder de slaven. Zeist vormde als tussenstop het bruggenhoofd naar Suriname. Vanouds staan de hernhutters bekend om hun oecumenische gezindheid en openheid. Het kerkgenootschap telt vandaag de dag wereldwijd zo’n 1-miljoen leden, in Nederland 20.000, waaronder velen van Surinaamse afkomst.