Slomp over theologie-opleiding

Dr. Jan Slomp heeft meegewerkt aan een rapport over theologische opleidingen bij een groeiend aantal moslims in West-Europa. Hij geeft hier de inhoud van het rapport weer. 

In het meest recente rapport van de Islamcommissie van beide Europese kerkelijke koepels de CEC/KEK en de CCEE wordt een onderwerp behandeld dat reeds sedert 1987 op de agenda staat namelijk: “Hoe kan de theologische opleiding worden verbeterd met het oog  op het feit dat er momenteel meer dan twintig miljoen moslims alleen al in West-Europa zijn komen wonen?”. 

Tussen 1987 en 1991 werden daartoe vier conferenties georganiseerd in Oegstgeest, Milaan, Leningrad (thans St Petersburg) en Birmingham. Het eindrapport verscheen in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Russisch en Nederlands onder redactie van Ds Jan Slomp (vz.) en Pater Hans Vöcking (secretaris): De Aanwezigheid van Moslims in Europa en de Theologische Opleiding van Pastorale Werkers ,(Leusden, 1992, 61 blz.,vertaling Pater M. Geijbels. 

Dit rapport werd aan alle theologische opleidingen in Nederland toegezonden. Het rapport uit 1991 was aan vervanging toe. Het nieuwe rapport sluit duidelijk bij het oude aan. Het geeft evenwel minder gedetailleerde suggesties. 

Het begint, in Section 1, met een schets van de grote veranderingen die de laatste twintig jaar in Europa en elders hebben plaats gevonden in de samenleving en dientengevolge in beide godsdiensten. 

Section 2 beschrijft hoe deze veranderingen het kerkelijk leven en de theologische reflectie over de islam en de ontmoetingen met moslims hebben beïnvloed. Gevoelig liggende thema’s zoals godsleer, Triniteit, zending, religie en politiek, evangelie van Barnabas worden daarbij niet vermeden. Gewaarschuwd wordt tegen ‘clericaliseren’ van de imaams in Europa. 

In Section 3 staan  korte beschrijvingen betreffende islamstudie in de volgende tien landen in alfabetische volgorde: Bulgarije, Denemarken, Engeland, Finland, Frankrijk, Duitsland (Germany), Nederland (p.25-27, door J.Slomp) Noorwegen, Roemenië en Zweden. 

Het slothoofdstuk (Section 4) bevat aanbevelingen voor de KEK en CCEE, voor leiders van de lidkerken, besturen en directeuren van opleidingen, afdelingen islamstudie en geïnteresseerde beoefenaars van theologie in het algemeen, zowel christenen als moslims. 

De CRME is de opvolger van de Islam in Europe Committee, die in 1978 werd opgericht. Het nieuwe rapport werd toegezonden aan alle kerkelijk betrokken islamopleidingen en docenten in Nederland. Het rapport kan desgevraagd worden toegezonden. Het is uitsluitend electronisch leverbaar. Er bestaan nog geen vertalingen. 

Het rapport is van de Committee for Relations with Muslims in Europe (CRME), Conference of European Churches and Council of European Bishop’s Conferences. Het heet ‘Embracing a new reality’: Muslims in Europe and the Training of Clergy and Pastoral Workers , Geneva/St Gallen, 2009  37 p.

Jan Slomp