Veel respons getuigenkalender

Het idee om een oecumenische kalender van geloofsgetuigen aan te leggen geeft veel respons. Er komen bij het bureau van de Raad van Kerken tientallen suggesties binnen om de lijst uit te breiden.

Namen worden aangedragen als: Corrie ten Boom, Henri Nouwen, Etty Hillesum en Johannes Verkuyl. Soms zijn het zeer voor de hand liggende namen, zoals de Duitse theologe Dorothee Sölle. Soms moet je even de toelichting lezen om de evidentie te zien, zoals bij Viktor E. Frankl, de Holocaust-overlevende; psychiater en neuroloog uit Oostenrijk.

Zoals gemeld brengt de website van de Raad van Kerken een oecumenische kalender van geloofsgetuigen. Bezoekers van de site kunnen voorstellen doen voor het aanvullen van de kalender. De lijst is informeel van karakter.

Als dag van een geloofsgetuige geldt altijd dat de dag van overlijden als de herdenkingsdag. De traditie ziet het als een feestdag, de dag dat men nieuw geboren wordt bij God in de hemel. De lijst op deze website wil zich vooral richten op mensen die invloed hebben op het geloofsleven in Nederland. Naast mensen als Augustinus en Willibrord vindt men er dan ook namen als Geert Grote, Titus Brandsma en majoor Bosschardt. 

De betekenis van zo’n kalender verschilt per traditie. Bij protestanten vind je de overtuiging dat het gaat om mensen die voorbeeldig leefden of grote dingen hebben gedaan. Zij dienen als inspiratiebron. Rooms-katholieken gaan iets verder en vinden dat heiligen een voorspraak bij God kunnen indienen. De lijst die we op deze site aanleggen is puur ter inspiratie bedoeld. En ook wel een beetje eerbetoon.

Suggesties kunnen nog worden toegestuurd aan de redactie: rvk@raadvankerken.nl. Voor de huidige stand van zaken: zie de lijst rechts onder aan deze pagina, onder de titel ‘Getuigenkalender’, klikken en even scrollen naar onderen, daar staat de kalender.

Foto: Etty Hillesum, een van de vrouwen die is toegevoegd aan de oecumenische kalender op voorstel van bezoekers van deze site