Judas in het Nederlands

Een unieke internationale bijbel is op wereldreis en doet op 15 en 16 september Nederland aan. Dat vertelde Jeroen Tuinstra als afgevaardigde van de Zevende-dags Adventisten in de Raad van Kerken op 9 september. 

De adventisten hebben een twee jaar durend project gestart onder de titel ‘Follow the Bible’ om de bijbel onder de aandacht te brengen en het lezen in de eigen taal te stimuleren. Ze hebben daarvoor een uitgave gemaakt waarvan elk bijbelboek in een andere taal is gedrukt. Het boek reist de wereld rond sinds 2008, toen het project in Manilla werd gelanceerd. Het is de bedoeling dat de bijbel in 2010 in Atlanta is, bij een grote algemene vergadering. Van 15 tot 16 september is het boek dus in Nederland te bekijken. 

Tuinstra vertelde dat er ook een bijbelboek in het Nederlands  is opgenomen. Het Nieuwtestamentische geschrift ‘Judas’. Sommige raadsleden glimlachten gelet op de omvang van het bijbelboek; waarmee duidelijk is dat het Nederlands nog niet tot de wereldtalen behoort. 

De Nederlandse tak van de adventisten wil het bezoek van de bijbel aangrijpen om samen met andere kerken en religies, ideële organisaties en belangstellenden van gedachten te wisselen over geloof, taal en cultuur. De Zevende-dags Adventisten, kandidaatlid van de Raad van Kerken, organiseert daarom een bijeenkomst op dinsdag 15 september van 19.30 uur tot 21.45 uur in de Christus Koningkerk, Robijnhorst 197 in Den Haag. Sprekers zijn onder meer prof. Patrick Chatelion Counet uit Amsterdam en prof. Rudy van Moere uit Brussel.

Vanzelfsprekend kan men op die avond zelf controleren of het bijbelboek Judas inderdaad in het Nederlands is geschreven en welke vertaling men daarvoor heeft gebruikt. 

Zie ook www.followthebiblesda.com en www.adventist.nl/followthebible.

Fotobijschrift: De rondreizende bijbel wekt niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm de aandacht.