Tsjerkepaad sluit in Sint Jabik

Het Friese Tsjerkepaad wordt zaterdag 12 september om 13.30 uur officieel afgesloten in de Groate Kerk te St Jabik (St Jacobi Parochie). Pastoor Van der Wal zal vertellen over het Jabikspaad dat in St Jabik begint. Ook zal er op het orgel worden gespeeld, want het is deze zaterdag ook orgeldag. Dat heeft Gerrit Groeneveld, een van de organisatoren, bericht. 

Als afsluiting is er nog een kuiertocht over een klein gedeelte van het Jabikspaad en door het dorp. Voor de fietsliefhebbers is er een fietstocht door de omgeving. De tocht begint en eindigt in St. Jabik en gaat door Minnertsga, Wier en Berlikum. De kerken in deze plaatsen zijn open.  Tsjerkepaad is, op initiatief van de Raad van Kerken in Friesland, sinds 2004 begonnen met de openstelling van een aantal kerken in de Zuidwesthoek van Friesland op zaterdagmiddagen in de zomer. Dat bleek geweldig aan te slaan en sinds die tijd hebben zich steeds meer kerken opgegeven in heel Friesland. Momenteel doen 240 kerken mee. Duizenden vrijwilligers maken het mogelijk dat de kerken open zijn en mensen gastvrij kunnen worden ontvangen. 

De afgelopen maanden hebben in vergelijking met vorig jaar weer meer mensen de Tsjerkepaadkerken bezocht, naar schatting meer dan  40.000 bezoekers, verdeeld over 240 kerken gedurende 11 openstellingen. Vorig jaar waren het er 30.000 in 200 kerken. In een aantal kerken, vooral in de toeristische gebieden, was sprake van een duidelijke stijging. In andere kerken waren er daarentegen minder dan vorig jaar. Vergeleken met vorig jaar is het aantal activiteiten in de kerken toegenomen. 

Kunstwerk
St. Jacobiparochie, Sint Jabik in het Bildts, is de tegenpool van Santiago de Compostela in Spanje, de bedevaartplaats 2700 kilometer verder op. Sint Jabik is hetzelfde als Santiago in het Spaans. De grote kerk van Sint Jabik valt op door zijn vier indrukwekkende zuilen bij de ingang. De kerk is in 1844 gebouwd naar een ontwerp van de architect Thomas Romein. De gevel lijkt als twee druppels water op een ontwerp voor de “heilige poort” in de kathedraal van Santiage de Compostela.

In 1998 is er een kunstwerk geplaatst in Sint Jabik om de pelgrimsroute naar Spanje te markeren. Henk Rusman heeft het ontwerp gemaakt. Het verwijst op abstracte wijze een verwijzing vormt voor een langskomende pelgrim. De boog symboliseert de weg die zich versmalt in de oneindige verte. De voet van boog wordt gevormd door een hardstenen ruit. De ruit is een symbool van moeder aarde, ontleend aan de scheuren in de opdrogende klei. 

Zie website www.tsjerkepaad.nl

Foto: Grote Kerk in Sint Jabik met het kunstwerk op de voorgrond