Week van Gebed 2010: Suggesties voor liederen voor de viering

Thema ‘eenheid’ en/of ‘getuigen’

Liedboek der kerken

316 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
299 Voor alle heiligen
303 De ware Kerk des Heren
307 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud
308 In Christus is noch west noch oost
312 Behoed uw Kerk,zet uit, o God, haar palen
320 Zingt een nieuw lied voor God de Here
364 Laat ons als Jezus’jong’ren nooit vergeten
473 Neem mijn leven, laat het Heer
481 O grote God, die liefde zijt

Gezangen voor liturgie

575 Aan wat op aarde leeft
431 Door de wereld gaat een woord
599 Een nieuw gebod geef Ik u
621 Ik ben de wijnstok
509 O Christus, Woord der eeuwigheid
635 Te doen gerechtigheid
654 Wij hebben voor u gebeden
498 Mogen allen één zijn

Laus Deo

1070 Er is een stad voor vriend en vreemde
1206 Wij hebben voor u gebeden
908 Mogen allen één zijn
1173 U maakt ons één
916 Uw boodschap dragen wij
850 Wat zijn de goede vruchten

Opwekking

118 Vader, maak ons één
194 U maakt ons één
8 Door de heilige Geest
167 Samen in de naam van Jezus
58 Vrede zij u.
186 Hoe lieflijk op de bergen
249 Heer, wat een voorrecht
268 Hij kwam bij ons
293 Bereidt de weg van de Heer
334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Evangelisch liedbundel

217 U maakt ons één
218 Samen in de naam van Jezus
219 Ubi caritas
263 Door de wereld gaat een woord
270 Ga nu heen in vrede

Toepasselijke paasgezangen

Liedboek van de kerken

72 Gij volgt ons uit Jeruzalem
73 De Heer is onze reisgenoot
357 Breek ons, Heer, het brood

Gezangen voor Liturgie

609 Gij volgt ons uit Jeruzalem
410 Brandde ons hart niet
441 Gedenken wij dankbaar
564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang

Laus Deo

867 Alleluja. Twee gaan er triest hun eigen weg
898 Gij volgt ons uit Jeruzalem
911 O Vader, U zij lof gebracht
886 De Heer is onze reisgenoot

Opwekking

169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen

Evangelische liedbundel

126 Halleluja, aanbidt de verrezen Heer
128 Laat ons loven, laat ons juichen
383 Hij is de God, de waarachtige God  (str.6)
135 Wat zoekt gij hier?
130 Juicht, want Jezus is Heer