Week van Gebed 2010: Kinderen en tieners

Voor de kinderen om een keuze uit te maken 

Getuigen

Leg een (kranten)foto, ansichtkaart, poster of afbeelding van een schilderij neer. Er moet veel op te zien zijn.
De kinderen kijken goed naar de afbeelding zonder iets te zeggen.
Op die afbeelding zoeken ze één ding uit dat in het oog springt volgens hen.(een kleur, een voorwerp, een dier…).   
We vragen de kinderen één voor één wat ze gezien hebben.
Hebben ze allemaal hetzelfde gezien?
en/ of
Zet een kind op de gang. Vertel kort een verhaal, bijvoorbeeld iets wat jezelf meegemaakt hebt, zoals 

“Laatst ging ik met de trein. Ik had een kaartje gekocht en ik had mijn portemonnee goed weggestopt in het voorvak van mijn rugzak. Ik was vroeg. Ik liep wat heen en weer op het perron. Ik keek nog even alles na in mijn rugzak en ik zag dat mijn portemonnee weg was. Ik begon in mijn rugzak te rommelen. Had ik mijn portemonnee dan toch ergens anders gestopt? Nee..weg!
Op het perron aan de overkant riep een jongen: ‘Mevrouw, zoekt u iets? Bent u iets kwijt?’
Ik riep: ‘Ja, mijn portemonnee’. De jongen riep: ‘Ik weet wie hem heeft. Die jongen staat daar’. En hij wees naar de uitgang. Ik rende naar de uitgang. In een hoekje stond een jongen met mijn portemonnee in zijn handen. Ik riep: ‘Die is van mij’.
‘Ik heb hem net gevonden’, zei de jongen. ‘Kijkt u maar even of alles klopt’. Alles zat nog in de portemonnee. Blij liep ik weer het perron op. Ik kon nog net voor de trein binnenkwam, roepen naar de overkant: ‘Ik heb hem. Bedankt!’ In de trein ontdekte ik dat er geld verdwenen was. Ik had alleen nog wat kleingeld, maar mijn treinkaartje en al mijn pasjes zaten er nog in.
Wat was ik blij dat die jongen goed opgelet had, dat hij alles gezien had en mij had kunnen helpen.”

Een kind uit de kring mag het verhaal aan het kind op de gang vertellen.
Als het kind op de gang het verhaal gehoord heeft, vertelt hij/zij het aan de groep.
Klopt het nog of is er veel weggelaten of veranderd.

Doe het nog een keer met een ander verhaal. Het is ook mogelijk twee kinderen op de gang te zetten. De eerste vertelt het verhaal aan de tweede zonder dat de derde het hoort en de tweede vertelt het aan de derde en die vertelt het weer in de kring.

Navertelling ( Lucas 24:13 ev)

Twee mannen zijn op weg naar huis. Ze waren in Jeruzalem. Daar is Jezus dood gegaan.  Ze hebben het zelf gezien. Ze waren er getuigen van. Verdrietig lopen ze naar huis. Ze raken er niet over uitgepraat. Hoe kon dit gebeuren?
Er komt iemand bij hen lopen. ‘Waarom zijn jullie zo verdrietig?’ vraagt hij. Ze blijven stomverbaasd staan.  ‘ Weet u dan niet wat er gebeurd is in Jeruzalem?’ ‘Vertel maar’, zegt de man. De twee mannen vertellen wat ze meegemaakt hebben. Dat lucht op. ‘Ze zeggen dat hij leeft!’ eindigen ze hun verhaal. 
Dan gaat de vreemde man verhalen vertellen. Verhalen die ze wel vaker gehoord hebben, maar zoals hij ze vertelt, is het opeens of die oude verhalen pas gebeurd zijn. Ze worden helemaal warm van binnen. Alles wordt anders. Het is net of…. 
Ze  komen bij hun huis. ‘Blijf bij ons’, zeggen de mannen, ‘want het is al avond’. Ze gaan aan tafel. De vreemde man neemt het brood, zegent het brood en geeft het aan ze. En opeens weten ze het zeker. Ze kijken elkaar aan en zeggen tegelijk: Jezus leeft! Dat was Jezus!
Dat moeten we gaan vertellen. Ze staan op en gaan terug naar Jeruzalem.
Ze hebben opeens begrepen wat Jezus hen steeds weer duidelijk wilde maken:
Dat de liefde onverwoestbaar,
dat een mens onmisbaar is,
dat wij met hem zullen opstaan,
dat het leven eeuwig is.

Hoe kan je iets fijns verder vertellen?

• door een brief te schrijven
• een mooie tekening te maken
• door het aan anderen te vertellen.
• of andere genoemde voorstellen.

Welk verhaal over Jezus zou jij graag doorvertellen? Welk verhaal vind je mooi? Waarom?
Geef eventueel wat kinderbijbels om te helpen de gedachten te vormen.

Leg willekeurige voorwerpen neer ( bv. een hartje, een kruisje, een veertje, een watje, tissue, een pleister, een bloem, een gummetje, een stukje brood, een steen …)

Welk voorwerp vind je het meest bij Jezus passen, welk voorwerp vind je het meest getuigen van het leven van Jezus en waarom?

Voor de allerkleinsten:

‘Derk Das blijft altijd bij ons’ van Susan Varley, Lemniscaat. ISBN 90 6069 552 6
De dieren getuigen van wat ze met Derk Das hebben meegemaakt nu hij er niet meer is. En al vertellend is het net of hij er weer is. 
Of ‘Een opa om nooit te vergeten’ van Bette Westra, Hillen ISBN 90 76766 05 3. Hier ‘getuigt een zakdoek’ ervan hoe opa was.


Tieners Lucas 24

Getuigen

Binnenkomst met muziek bv. I’ll be there van Jackson 5 Ultimate Collectiom 1995  
You and I must make a pact
We must bring salvation back
Where there is love I’ll be there

I’ll reach out my hands to you.
I have faith in all you do
Just call my name I’ll be there.

I’ll be there to comfort you
Build my world of dreams atound you
I’m so glad I found you I’ll be there

I’ll be there with love so strong. I’ll be your strength
I’ll be holding on, let me fill your heart with joy and laughter
Togetherness is all I’m after
Just call my name. I’ll be there.

I’ll be there to protect you with an unselfish love that respects you
Just call my name. I’ll be there.

Van te voren klaarleggen:
Willekeurige voorwerpen (bv. een hartje, een kruisje, een veertje, een watje, tissue, een pleister, een bloem, een gummetje, een stukje brood, een steen, een bijbel, een vraagteken, een wereldbol of atlas …)

Aansteken van de kaars

Daarbij:
Midden tussen de berichten van alle dag
op het journaal en in de krant
over armoede en geweld
steken we een kaars aan.
als teken van hoop
dat dood en narigheid
niet het laatste woord hebben.

Vraag: Waar zijn jullie deze week getuige van geweest? Is er iets gebeurd dat je zou willen vertellen.
Komt er niets, begin dan zelf met een verhaal. Meestal komt er dan vanzelf wel wat….

Vandaag bidden we voor de Eenheid van de kerken. De mensen die materiaal voor deze dag gemaakt hebben komen uit Schotland. Honderd jaar geleden was er in Edinburgh een conferentie, Daar werd gezegd: We zijn allemaal getuigen van dezelfde Opgestane Heer uit welke kerk we ook komen. Laten we dan ook één zijn in geloof, in liefde en in hoop. 

De voorwerpen die op de tafel liggen getuigen allemaal op de een of andere manier van Jezus die is opgestaan.
Neem een voorwerp in gedachten waarvan je vindt dat dat met Jezus te maken heeft en vertel waarom.

Lezen Lucas 24: 44-53

1. De steen wordt neergelegd

Wisselspraak

‘Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?’ (Lucas 24:5)

Ik weet wat het betekent om iemand te verliezen.
Ik heb het gewicht gevoeld van de steen die alle hoop verplettert.

Maar wij zijn het zelf en niet God, die stenen plaatsen.

Wij zullen Christus zien in de liefde van een vriend,
in de gastvrijheid van een buur,
in de vriendschap van een vreemde

Gebed:
Wij bidden voor allen
voor wie de steen moet worden weggerold
Wij danken voor alle ervaringen van opstanding in dit leven.
Wij prijzen God die ons hoop geeft op eeuwig leven.

2 Er wordt een platenboek of foto’s neergelegd.

Waar lopen jullie toch over te praten? (Lucas 24:17)

Ik houd van een echt gesprek
En niet van praatjes voor de vaak.
Ik kan ook goed luisteren en leef mee met het verhaal van mijn buurman.

Ik ben blij voor alle mogelijkheden die we hebben om met elkaar in contact te komen:
De telefoon, het mobieltje, internet, televisie en radio. Zo kunnen we met elkaar meeleven.

Gebed
Wij bidden voor alle mensen die praten over belangrijke dingen.
We danken u dat we ervaringen mogen delen met elkaar.
Wij prijzen God voor zijn liefde als een kracht tot verandering
En wij bidden dat het verhaal van Christus en dat van ons gaat samenvallen.

3 De wereldbol (atlas)  wordt neergezet

Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen is gebeurd? (Lucas 24:18)

Ik weet dat er overal op de wereld vreselijke dingen gebeuren.
Maar ook dat ik vaak niet eens weet wat er gebeurt bij de buren.
Soms voel ik me een vreemdeling in eigen land.

God is aanwezig in elke situatie.
Niemand is voor Hem een vreemde.

4. Het kruis wordt neergelegd.

Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? ( Lucas 24:26)

Ik heb de wreedheid gezien van mensen onder elkaar. Oorlog, terrorisme. Ik heb gezien hoe mensen er onderdoor gingen, maar ik was niet in staat er iets aan te doen.

Wij kunnen geen eind maken aan het lijden door ziekte of verlies, maar we kunnen wel meevoelen met de pijn, uit liefde.

Gebed
Bidden wij voor allen die lijden onder andermans handen en bidden wij voor hen die lijden aandoen.
Wij bidden voor de zieken en hun verzorgers en voor hen die dichtbij de dood zijn.
We danken dat niets ons kan scheiden van de liefde van God.

5 De bijbel wordt neergelegd.

Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak? ( Lucas 24:32)

Ik lees niet zo vaak in de bijbel. Maar soms spreekt opeens een gedeelte , een zin, een woord, me aan en begrijp ik die woorden als nooit te voren -is dat nu openbaring?

God openbaart zich op veel manieren. Wij hoeven niet op zoek te gaan. De Heilige Geest zal onze ogen en onze gedachten openen als de tijd daar rijp voor is.

Gebed
Bidden wij voor allen van wie het hart koud is. Wij bidden voor hen die denken alles al te weten, alles al gezien te hebben.
We danken u voor de mensen van vroeger en van nu die in hun brandende liefde voor Christus gerechtigheid brachten en vrijheid voor wie onderdrukt waren.

6. Het vraagteken wordt neergelegd

Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom twijfelen jullie? ( Lucas 24:38)

Ik ben gewoon jaloers op degenen die nooit twijfelen.
Ik zou graag ook zo’n zekerheid willen hebben.

Er is moed en vertrouwen nodig
om de twijfel tot een vriend te maken.
Volg de weg van Christus.
Al doende vind je een antwoord.

Gebed
Wij bidden voor hen die in angst leven,
die verlamd zijn door onzekerheden.
Wij danken voor hen die ons steunen en bemoedigen in tegenspoed.
Die voor ons bidden als wij het niet meer kunnen.

7 Brood wordt neergelegd

Hebben jullie hier iets te eten ( Lucas 24: 41)

Ik had honger en heb te eten gekregen.
Ik kan niet leven van alleen maar brood.

Er is voldoende voor iedereen
Het enige dat nodig is, is gastvrijheid.
Voor ieder kind op deze aarde is er plaats aan tafel.

Gebed
Wij bidden voor hen die wonen op ongastvrije plaatsen.
Wij danken voor de mensen die hun tijd, hun talenten, hun bezit, hun diepste zelf geven als teken dat zij Christus zien in de ander. 

Muziek: Brand new day uit The Wiz  

Slotgedachte
Wie geld verliest, verliest veel.
Wie een vriend verliest, verliest meer.
Wie de hoop verliest, verliest alles.

Zegenwens  (we gaan in een kring staan)

Moge onze grote God onze schouders sterken
en ons beschermen waar we gaan of staan.