Week van Gebed 2010: Aanvullende gebeden vanuit Schotland


Gebed om de Heilige Geest

Heilige Geest die ons vrij maakt,
de armen verlangen ernaar
dat rijkdom gedeeld wordt
en dat er een eind komt aan onrechtvaardigheid,
en de Kerk verlangt naar eenheid;
breng ons ertoe om deze twee droombeelden te zien
als onmisbare draden in één enkel tapijt;
scherp ons verstand en onze verbeeldingskracht
om deze twee samen te vlechten
in het voetspoor van Jezus
voor het leven van de wereld
en de eer van God!

(Carolyn Smyth)

Gebed

Verrezen Christus,
U ging op weg met de twee leerlingen die naar Emmaüs gingen.
Ga zo ook mee met ons op onze geloofstocht.
Wees aanwezig bij onze ontmoetingen op de weg.
Geef ons mededogen om te luisteren naar het verhaal van de ander,
geduld om uit te leggen wat voor onszelf wellicht zonneklaar is,
en moed om onszelf kwetsbaar op te stellen,
zodat anderen door ons heen u kunnen ontmoeten
en wij u herontdekken door hen.
Amen.

(Lindsey Sanderson)