Raad USA steunt Obama

De Nationale Raad van Kerken steunt president Obama in zijn campagne om de gezondheidszorg in de Verenigde Staten te reorganiseren. In een brief aan de lidkerken waarschuwt de Raad voor het eenzijdige beeld dat tegenstanders van de reorganisatie proberen op te roepen. 

De brief is de moeite waard om ook via deze website door te geven, nu de president zelf onlangs de afgevaardigden en senatoren heeft toegesproken en de beelden daarvan breed in Nederland zijn verspreid. De kerken hebben al op 14 augustus een brief verstuurd met een soortgelijke inhoud. 

De brief wijst er op dat de gezondheidszorg in de Verenigde Staten uit de hand is gelopen, nu meer dan 45 miljoen Amerikanen niet verzekerd zijn. Men vraagt leden om hun stem te laten horen, en tegenstanders tegen te spreken die vanuit ‘enge politieke belangen’ de veranderingen criminaliseren. ‘Toegang tot de gezondheidszorg mag niet het privilige zijn van sommige mensen’, aldus de brief. ‘Leden van het congres moeten leren van de diepe betrokkenheid van de kerken en de christenen, dat al Gods kinderen behoefte hebben aan goede gezondheidszorg en recht hebben op de beste behandeling die ons land kan leveren’. Daarbij verwijst men naar de Barmhartige Samaritaan, van wie evident was dat hij hulp nodig had en dus volgens het evangelie ook hulp moest krijgen. ‘Doet u mee om getuige te zijn van de Christus, die het Goede Nieuws aan allen brengt?’, aldus de brief die onder meer ondertekend is door Michael Kinnamon (algemeen secretaris) en aartsbisschop Vicken Aykazian (voorzitter).

In een verdere analyse heeft men gevraagd de congresleden persoonlijk aan te spreken op onder meer de toegang tot gezondheidszorg, zodat die wettelijk is geregeld voor iedereen en niet slechts voor degenen die het kunnen betalen. Verder vraagt men om speciale aandacht voor kinderen, armen, gehandicapten en zieken.

Foto: dr. ds. Michael Kinnamon