Getuigen thema Willibrordzondag

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het thema ‘getuigen’, omdat het honderd jaar geleden is dat in het Schotse Edinburgh de wereldzendingsconferentie is gehouden, die grensverleggend is geworden voor de samenwerking van de kerken. De Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft bekend gemaakt dat Willibrordzondag 2009 op 8 november in het teken zal staan van het thema ‘getuigen van Christus’. 

Bijna 100 jaar geleden werd in het Schotse Edinburgh de Wereldzendingsconferentie gehouden. De conferentie markeerde het begin van de moderne oecumenische beweging. Een belangrijk inzicht van deze conferentie was dat zending gericht zou moeten zijn op eenheid. Te vaak nog werd de verdeeldheid in het westen geëxporteerd naar de koloniën.

Het is de bedoeling dat diverse organisaties en kerken komend jaar stil staan bij het jubileum. De Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen van 17 tot 25 januari 2010 heeft het thema ‘Jij bent mijn getuige’ meegekregen. De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie werken daarin samen. Materiaal voor de week van gebed is nu al te vinden op deze website (zie ‘publicaties’ en dan het item ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2010’). 

De Raad van Kerken werkt ook samen met de Nederlandse Zendingsraad, de Evangelische Alliantie, Samen Kerk in Nederland (SKIN), de Evangelische Zendingsalliantie en niet te vergeten de Stichting Opwekking aan een manifestatie tijdens de dagen die Opwekking organiseert met Pinksteren bij Walibi in de Flevopolder.

Voor meer informatie over Edinburgh, zie www.edinburgh2010.org.
Voor meer informatie over Willibrordzondag, zie www.oecumene.nl.

Foto: poster in het kader van Willibrordzondag