Ambassadeur bij NCRV

Ouderen zijn over het algemeen nieuwsgierig en er zijn ook verschillende momenten aan te wijzen van gelijkwaardigheid. Dat zijn de beste momenten. Dat vertelde Marrit Basso, één van de ambassadeurs van de Raad van Kerken voor de NCRV-radio op 6 september. Haar verhaal is nu op internet terug te vinden in het programma Schepper en Co, waar de NCRV in het kader van het tienjarig jubileum aandacht besteedt aan de oecumene. 

Als stelling hanteerde de redactie ‘Over oecumene moet je niet over praten. Oecumene moet je doen’.  Marrit Basso onderschreef de stelling en vertelde dat ze in haar eigen leven ook via het doen van allerlei zaken gegroeid is in de oecumene. Vooral internationale conferenties hebben daar in haar geval aan bijgedragen. Met sommige stewards die ze tijdens een conferentie in Sibiu (Roemenië) ontmoette, onderhoudt ze nog steeds contact. 

Klaas van der Kamp vertelt in de uitzending dat naar zijn idee kerken nog veel meer vanuit de oecumene kunnen werken. Hij maakte een vergelijking met bedrijven, die de neiging hebben om eerst te kijken wat men samen kan doen om daarna te zien wat men zelf nog moet doen. Bij de kerken is het vaak andersom, meent hij, de kerken proberen vaak eerst allerlei dingen te doen om dan aan het eind nog te kijken of men iets samen kan doen. 

Hij noemde als voorbeeld de catechese. Waarom dat niet veel meer als kerken samen opgezet en dan als extraatje nog een paar avonden om ingeleid te worden in de eigen kerkelijke traditie. 

Het hele programma is ongeveer een weeklang te beluisteren via: http://schepperencoradio.ncrv.nl/

Foto: opnames in de NCRV-studio met links interviewer Yko van der Goot, vervolgens Klaas van der Kamp en daarnaast Marrit Basso.