Assemblee in Korea

De tiende assemblee van de Wereldraad in 2013 zal plaatsvinden in Busan, in Zuid-Korea. Daartoe heeft het Centraal Comité na één stemmingsronde besloten. Korea mag dan weliswaar niet de secretaris-generaal leveren, er gaat toch prominente aandacht naar het Aziatisch continent.

Het Centraal Comité geeft de voorkeur aan Korea boven Damascus (Syrië), Rhodes (Griekenland) en Addis Ababa (Ethiopië). De drie afgewezen plaatsen waren allen genomineerd vanuit een orthodoxe kerk. De Raad van Kerken in Korea had Busan naar voren geschoven.

Ds. dr. Jong-wha Park van de Presbyteriaanse Kerk ziet in de keus voor Korea een uitgelezen kans om het proces van vrede en gerechtigheid te dienen op het verdeelde schiereiland. Niet alleen is men staatkundig gescheiden in een Noord- en Zuid-Korea; ook de kerken in Zuid-Korea zijn apart georganiseerd. ‘De kerken in Korea zijn verdeeld, en we zien uit naar een vereniging’, zei Park, hij voegde daaraan toe dat de kerken uit Noord-Korea vanzelfsprekend zullen worden uitgenodigd voor de assemblee.

Er was in de vergadering veel waardering voor het feit dat zoveel orthodoxe kerken de assemblee wilden organiseren. Voorzitter dr. Walter Altmann bedankte de kerken daarvoor in de vergadering en hij sloot niet uit dat een volgende vergadering in Damascus zou kunnen plaatsvinden.  Uiteindelijk stemde het Centraal Comité tussen twee locaties: Damascus en Busan. Patriarch Bartholomew had toen de nominatie van Rhodes al ingetrokken uit loyaliteit naar de kerken in het Midden-Oosten. Hij heeft het gevoel dat deze kerken meer dan ooit de steun nodig hebben van de wereldwijde oecumene.

Vier miljoen inwoners
De Raad van Kerken in Korea had de invitatie verzorgd voor Busan. In die Raad participeren ook de vier leden uit Korea van de Wereldraad; te weten: de Anglicaanse kerk van Korea, de Koreaanse Methodisten Kerk, de Presbyteriaanse kerk van Korea en de Presbyteriaanse Kerk in de Republiek van Korea. Verder zijn lid van de Koreaanse Raad: de Evangelische kerk van Korea, de Koreaanse Vergadering van God, de Koreaanse Orthodoxe Kerk en het Leger des Heils.

Vorige week nog gaf het Centraal Comité de voorkeur aan de Noor Tveit als nieuwe secretaris-generaal boven de andere kandidaat ds. dr. Park Seong-won, een Presbyteriaans theoloog uit Zuid-Korea.

Busan is de tweede stad van Zuid-Korea qua omvang, na de hoofdstad Seoul. Het heeft de grootste haven van het land. Er wonen ongeveer vier miljoen mensen.

Dialoog evangelische kerken
Volgens drs. Marloes Keller, afgevaardigd vanuit de Protestantse Kerk in Nederland ging de keus tussen een accent op de ontmoeting met de evangelicalen of een accent op het contact met de moslims.

Ze zegt over het dilemma: ‘Gaan we voor een locatie waar het christendom groeit en je de dialoog kan aangaan met de evangelische kerken (Korea). Óf gaan we naar een land waar het Christendom al eeuwenlang aanwezig is en steken we de christelijke minderheid in het islamitische Midden-Oosten een hart onder de riem steken door een profetisch geluid te laten horen van de gezamenlijke kerken in dit door conflict geteisterde gebied (Syrië)’.

Zelf was ze voor de optie van Damascus. Maar de uitslag luidde: 70 Busan Korea, 59 Damascus Syrië. ‘Ik ben, in ieder geval samen met alle orthodoxen in de zaal, verantwoordelijk voor één van 59 stemmen’, schrijft ze in het verslag.

Foto: Kaart van Zuid-Korea met aan de kust Busan