Suggestie van juniorkamers

Waarom vormen plaatselijke kerken en raden van kerken geen juniorkamers om jongvolwassenen bij de kerk en bij de oecumene te betrekken? Die suggestie deed vader Stephan Bakker, priester van de Orthodoxe parochie in Amersfoort, in een gesprek bij het bureau van de Raad van Kerken. 

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van nieuwbouwplannen van de Orthodoxe parochie. Het was tegelijk een buurvisite, want op dit moment houdt de parochie de vieringen in de kapel van het klooster, waar ook de landelijke Raad kantoor houdt. In het gesprek kwam het speerpunt van de jongvolwassenen aan de orde. 

Bakker suggereerde om kerkoverstijgend speciale contactgroepen te vormen van jongeren die bij elkaar op bezoek gaan.  Hij wees daarbij op de rotary en kamers van koophandel waar dergelijke leeftijdsgroepen al lang usance zijn. De orthodoxe kerk heeft zelf ook een bloeiend jongerenwerk, waarbij men nadruk legt op het onderlinge contact. Jonge mensen ontmoeten graag leeftijdsgenoten en willen graag van elkaar leren, vertelt Bakker. 

Het initiatief ter plaatse kan door twee of drie jongeren worden opgepakt, filosofeert Bakker. Zij trekken er een paar weekenden voor uit om bij andere kerkelijke gemeenschappen om de hoek te kijken en zo kan zich een juniorkamer vormen van jongvolwassenen, die bij elkaar in de keuken kijken en iets van de ervaringen ten goede laten komen aan de eigen kerk en aan de oecumene. Op die manier worden de contactlijnen ook kort, zodat men elkaar gemakkelijker weet te vinden als bepaalde ontwikkelingen in de samenleving daarom vragen.

De plenaire Raad van Kerken heeft in juni gesproken met een groep van ambassadeurs naar aanleiding van het rapport dat vijftien jongvolwassenen hadden opgesteld over de inbreng van de leeftijdsgroep van 20 tot 35 jaar in het geheel van de kerk en de oecumene. In de vergadering van woensdag 9 september a.s. spreekt de Raad verder over het rapport in concluderende zin.

Het voorstel voor besluitvorming voorziet in het uitbrengen van een populariserend rapport relevant voor onder meer het plaatselijk niveau. In zo’n versie zou het idee van vader Stephan Bakker een plek kunnen krijgen. Verder doet het moderamen voorstellen aan de Raad om ook in de toekomst actief beleid te blijven voeren op het snijvlak van oecumene en jongvolwassenen. 

Hebt u ervaringen met iets wat op de juniorkamer lijkt of hebt u andere suggesties? Geef uw idee door aan het bureau van de Raad van Kerken: rvk@raadvankerken.nl o.v.v. idee voor jongvolwassenen.

Foto: vader Stephan Bakker