Aftrap Countdown

ICCO en Kerk in Actie gaan aftellen naar de klimaattop in Kopenhagen. Op maandag 21 september vieren ze de aftrap van de Countdown to CO2penhagen campagne met een bijeenkomst in Amsterdam.

Vanaf half 8, in het avondschemer, wordt er op de Schellingwouderkerk in Amsterdam beelden geprojecteerd van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren als er in Kopenhagen geen effectieve, mondiale klimaatafspraken gemaakt worden. 

Vervolgens is er in de kerk een kort programma waarin o.a. stil gestaan wordt bij wat klimaatverandering voor de ontwikkelingslanden betekent, waarom kerken zich inzetten voor klimaatverandering en hoe we via de Countdown to CO2penhagen campagne een rechtvaardig en effectief klimaatverdrag willen bereiken. Vervolgens is er een informeel hapje en drankje.

De Countdown to CO2penhagen campagne van ICCO en Kerk in Actie roept mensen op een klimaatbelofte te tekenen (www.klimaatbelofte.nl). Hiermee beloven ze om klimaatverandering tegen te gaan door te verminderen, veranderen en te vergoeden. Tegelijkertijd vragen ze hiermee aan de Nederlandse regering en wereldleiders om zich in te zetten voor een effectief en rechtvaardig klimaatverdrag in Kopenhagen. De Nederlandse campagne is onderdeel van een grotere internationale campagne in Europa en daarbuiten (www.countdowntocopenhagen.org

De Schellingwouderkerk ligt aan de Wijkergouw 6 te Amsterdam. De bijeenkomst op maandag 21 september is van 19.30-21.00 uur. Men kan zich te voren aanmelden via: info@icco.nl