Wisseling bij doopsgezinden

Annelies Klinefelter neemt afscheid als coördinator van de werkgroep Geweldloos Samenleven. De afscheidreceptie wordt op zaterdag 14 november gehouden, aansluitend bij een symposium ‘geweldloos samenleven, mediation en meer…’. 

Klinefelter is zelf doopsgezind en participeert in de doopsgezinde gemeente van Steenwijk. Zij is coördinator van de werkgroep Geweldloos Samenleven. Deze werkgroep is ontstaan uit de Doopsgezinde Broederschap in Nederland. De werkgroep wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van het toenemende geweld in de samenleving. De werkgroep werkt vanuit de doperse traditie als vredeskerk aan twee doelen.

Het gaat allereerst om het aanreiken aan jeugd en jongeren van mogelijkheden (mediation) voor het geweldloos oplossen van hun onderlinge conflicten. In de tweede plaats heeft men als doel het beschikbaar stellen van N.M.I. erkende mediators, vanuit de doopsgezinde broederschap en de doopsgezinde gemeenten, aan individuen of groepen in de samenleving voor het oplossen van conflicten, zodanig dat deze niet escaleren.

Met deze doelen sluit men aan bij het door de Wereldraad uitgeroepen decennium voor vrede en geweldloosheid. 

Het afscheid en het symposium vinden plaats in de doopsgezinde kerk, Singel 452 te Amsterdam. De toekomst van Geweldloos Samenleven in de vorm van een kennis-en trainingcentrum zal deze dag centraal staan. Het centrum wil een koppeling bieden tussen wetenschap en praktijk. Het gaat om conflictbemiddeling vanuit een religieus perspectief.

De thema’s die tijdens de dag aan de orde komen zijn: Mediation in de schaduw van de Tora en Toekomst reflectie op church mediation, Healing strategies, Mediation en systemisch werken, Mediationvaardigheden in het pastoraat, Transformatieve mediation, Geweldloze communicatie en Praktische geweldloosheid met de Christian Peacemaker Teams. 

Men kan zich opgeven via: info@ads.nl

Foto: Annelies Klinefelter