Wandelen langs Groninger kerken

Verschillende kerken in de stad Groningen organiseren voor de tweede keer het project ‘Kerk&Zo’. Bedoeling van het project is de kerken te openen voor een breed publiek. In de periode van 29 augustus tot 12 september (Open Monumentendag) zijn diverse kerken en de synagoge geopend. 

De stad Groningen kent verschillende historische kerken in het centrum van de stad. In sommige kerken worden diensten gehouden, andere vervullen een culturele functie, of worden wisselend gebruikt voor beide doeleinden. 

In 2008 opende Kerk&Zo voor de eerste keer de deuren van tien monumentale kerkgebouwen in de binnenstad van Groningen. Ook dit jaar gaat gaan de deuren open om mensen kennis te laten nemen van de cultuurgeschiedenis van de diverse gebouwen. Bezoekers kunnen een wandeling van vijf kilometer maken langs tien verschillende gebouwen.

Aan Kerk&Zo nemen de volgende religieuze gebouwen deel: De Aa-kerk, Remonstrantse kerk, Martinikerk, Lutherse kerk, Pepergasthuiskerk, Pelstergasthuiskerk, St Jozefkathedraal, Folkingestraat synagoge, Doopsgezinde kerk en de Russisch Orthodoxe kerk. Kerk&Zo is een initiatief van de Stichting Oude Groninger Kerken en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Groningen. Voor meer informatie over Kerk&Zo kan men terecht op www.kerkenzo.nl.

Fotobijschrift: vroomheid in het Groninger stadsbeeld; een fragment van de gevel van het St. Anthony gasthuis met het opschrift: ‘Van ouderdom en  doot is Godt alleen beuryt; alle andere dingen veranderen daer met tyt’.