June Beckx verlaat SKIN

June Beckx vertrekt als coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN). Ze neemt op 29 oktober afscheid. SKIN zal later bekend maken wie haar gaat opvolgen.

SKIN is een vereniging van migrantenkerken en geloofsgemeenschappen uit Azië, Afrika, Midden- en Zuid Amerika en Europa. Gezamenlijk zoeken de lidkerken in Nederland hun plaats opdat zij ten volle kerk kunnen zijn binnen de Nederlandse samenleving. Zij willen de taal verstaan en worden verstaan in hun missionaire betrokkenheid. De kerken versterken en inspireren elkaar bij de uitdagingen die zij tegenkomen bij processen van migratie en inburgering. Daarmee vervullen zij een brugfunctie naar kerk en samenleving.

In Nederland wonen honderdduizenden christenen uit Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Met name de afgelopen tien jaar hebben talloze christenen uit die continenten zich in Nederland gevestigd. Een aantal van hen vormden in 1992 een platform. Daaruit ontstond in 1997 SKIN, een vereniging van migrantenkerken en gemeenschappen. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van een aantal lidkerken. Op dit moment is drs. Paul The Gwan Tjaij voorzitter. De leden erkennen de bijbel als Gods woord en spreken elkaar daarop aan.

Momenteel zijn er 67 migrantenkerken en -geloofsgemeenschappen aangesloten bij SKIN. De coördinator (werkzaam voor 32 uur) heeft als takenpakket onder meer het onderhouden van de contacten, het representeren van de organisatie, het verzorgen van de correspondentie en het doen uitgaan van de SKIN-nieuwsbrief.

June Beckx werkt sinds 2002 bij SKIN. Zij volgde Kathleen Ferrier op, nadat Kathleen Ferrier toetrad tot de Tweede Kamer namens het CDA. June heeft aangekondigd na haar vertrek in Djakarta, Indonesië, te gaan wonen.