Tveit ziet uitdaging

De Kerken hebben de wereld unieke giften aan te bieden. Daaronder een sterk besef van dienstbaarheid, een wereldwijd netwerk en een getalenteerde groep van mensen die Gods hand kunnen zijn over de hele wereld.

Woorden van een dergelijke strekking sprak Tveit, de nieuwe secretaris-generaal bij zijn eerste persconferentie in zijn nieuwe functie. Deze gaven zijn nodig bij de vier grote prioriteiten van werk, zoals Tveit die onderkent: solidariteit tussen christenen wereldwijd, interreligieuze relaties, brede oecumenische relaties en thema’s van rechtvaardigheid.

Tveit wees er op dat christenen in veel gemeenschap een minderheid vormen. En hij noemde ook gebieden waar men met geweld en extreme armoede te maken heeft. ‘We kunnen de stem van anderen laten klinken en doen versterken’, zei hij.

Ten opzichte van andere religies noemde Tveit de dialoog en het werk met de Islam van groot belang. Hij noemde in deze context de positieve relaties die de kerk in Noorwegen onderhoudt met de andere religie. Kerken hebben ‘een groot potentieel’, zo zei hij, om bestaande grenzen af te breken. Hij noemde het noodzakelijk de ander te zien als ‘medemens’. ‘Ieder geloof roept ons op de ander zo te zien’.

Tveit zei verder te willen samenwerken met die kerken en organisaties die geen lid zijn van de Wereldraad. Hij noemde daarbij expliciet de relaties met de Rooms-Katholieke Kerk als ‘een van de cruciale relaties van de organisatie’. 

Wat de thema’s van de gerechtigheid aangaat, noemde hij de klimaatveranderingen als voorbeeld. Hij verwees naar de ervaringen in zijn regio en noemde daarbij expliciet Groenland, waar men met een ‘dramatisch smelten’ van het ijs te maken heeft, en hij noemde de Pacific, waar eilanden bedreigd worden.

Fundamenteel voor al het werk blijft het gebed van Jezus ‘dat ze allen één moge zijn’ (Johannes 17), zo zei Tveit. ‘Het is niet de oude agenda, het is ook de nieuwe agenda’.

De Wereldraad verenigt 560 miljoen christenen uit 110 landen. Het hoofdkantoor staat in Geneve.

Foto: Olaf Fykse Tveit bij de persconferentie (Foto Wereldraad van Kerken, Peter Williams)