Oecumeneprijs voor Falcke

De oecumenische prijs ‘Vlam van de Geest’ wordt op 2 oktober uitgereikt aan de Oost-Duitse theoloog Heino Falcke. Falcke legde de grondslag voor het Conciliair Proces en speelde een belangrijke rol als brug tussen kerkleiding en kritische groepen om de Wende vreedzaam te laten verlopen. Vanuit de Nederlandse kerken en de vredesbeweging was er veel contact met Falcke, onder andere in zijn functie van voorzitter van de commissie voor kerk en samenleving van de Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR. Als theoloog gaf hij steeds kritisch commentaar op de ontwikkelingen in de samenleving. Daarmee was hij ook voor velen in Nederland een bron van inspiratie. 

De prijs wordt jaarlijks toegekend door Raad van Kerken in Nederland. De uitreiking vindt plaats door ds. K. van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, tijdens een studiemiddag die aan Falcke wordt aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in mei dit jaar. De sprekers tijdens deze studiedag zijn: prof. dr. D.E. Küster (Kampen/Brussel), prof. dr. B. Goudzwaard (emeritus Vrije Universiteit), dr. S. Brown (hoofdredacteur van Ecumenical News International en gepromoveerd op het conciliair proces in de DDR) en drs. L. Hogebrink (Vredeswerk IKV en Nederlandse Hervormde Kerk). Na een forumdiscussie met de zaal volgt een receptie.

De studiedag wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en IKV Pax Christi. De toegang is vrij, belangstellenden zijn hartelijk welkom. Tijd en plaats: vrijdag 2 oktober 2009, van 13.00-17.00 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof 23 te Utrecht. Aanmelding (verplicht, uiterlijk tot 30 september): rvk@raadvankerken.nl of tel. (033) 463 38 44.