Kobia prijst Remonstranten

In zijn laatste verantwoording van zijn werk aan het Centraal Comité heeft Sam Kobia expliciet zijn bewondering uitgesproken voor de Remonstrantse Broederschap in Nederland. 

In zijn 79 punten tellend verslag ging hij in op de aanwezigheid van migranten en migrantenkerken in Europa en Noord-Amerika. Kerken in met name de grote steden veranderen door de aanwezigheid van migranten. De traditionele kerken zien het ledental verminderen. De migrantenkerken groeien. Zij veranderen het gezicht van het christendom in het westen. Het vraagt om een nieuw verstaan, zei Kobia, van de plaatselijke kerk en van de interregionale samenwerking. ‘Ik ben onder de indruk van de kleine kerkelijke gemeenschap van de Remonstrantse Broeder- en Zusterschap in Nederland, die zichzelf openstelt voor migrantengemeenschappen, zich volledig bewust is van de eigen historische gemeenschap, welke een nieuwe toekomst behoeft’. 

Sam Kobia ging bij zijn rondgang om de wereld uitvoerig in op de situatie in Israël en Palestina. Hij riep in herinnering dat de ‘onafhankelijkheidsoorlog’ van de Israëli door Palestijnen wordt getypeerd als ‘catastrophe’ en ‘etnische zuivering’. Kobia sprak van de grootste gedwongen migratie in de moderne geschiedenis. Hij had het verder over gedwongen verhuizingen, opoffering van burgers, vernietiging van honderden Palestijnse dorpen en schending van moskeeën en kerken en vernieling van convents en scholen. De Keniaan noemde het ‘een zonde tegen God’. 

De rode draad in de rapportage van Kobia vormde het thema van de hoop. ‘De moed om te hopen is het centrale thema van mijn persoonlijke oecumenische reis’, zei Kobia, ‘ik probeer kruis en opstanding bij elkaar te houden, de zondevolle werkelijkheid en het goede nieuws van het evangelie’.

Foto boven: Dr. Samuel Kobia
Foto onder: Dr. Walter Altmann, Central Committee Moderator and Dr. Samuel Kobia, algemeen secretaris, geven leiding aan de wijding van de W.A Visser `t Hooft Hall
(Foto’s: Wereldraad van Kerken (Peter Williams))