Jaar werken in Geneve

De Wereldraad van Kerken zoekt vijf jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die voor de periode van februari 2010 tot januari 2011 in Geneve willen werken. 

De jonge mensen zullen intern worden ingezet bij een van de onderdelen van de Wereldraad van Kerken. Tijdens hun werkzaamheden van een jaar krijgen ze een kijkje in de keuken van de oecumene. Er is begeleiding tijdens de werkzaamheden. Van deelnemers wordt ook verwacht dat ze een oecumenisch project opzetten wat ze bij terugkeer in het eigen land zullen presenteren. 

De Wereldraad verdeelt de jonge mensen over vijf werkvelden: 1. Internationale Oecumenische vredesprojecten; 2. jongeren en oecumenische formatie; 3. programma voor bezoekers en media; 4. missie en evangelisatie; 5. ecologie en sociale gerechtigheid.

Jonge mensen met belangstelling voor de werkzaamheden kunnen tot 30 september 2009 http://www.oikoumene.org/?id=3187 Verdere informatieverzoeken en sollicitaties kan men sturen aan: wccinterns@gmail.com  Voor hulp bij de terugkoppeling kan men steun vragen van de Raad van Kerken in Nederland.

De Wereldraad van Kerken promoot de eenheid van christenen. De organisatie bestaat uit 349 protestantse, orthodoxe, anglicaanse en andere kerken met meer dan 560 miljoen christenen verdeeld over 110 landen.

Foto: Astrid Zomervrucht, een van de jongvolwassenen die eerder vanuit de Oud-Katholieke Kerk aanwezig was bij de Europese Kerkenconferentie.