In de woestijn bij Dronten

Zomertijd vakantietijd. De orthodoxe jeugd in Nederland gebruikt die periode net als vele anderen voor een combinatie van ontspanning en vorming. Het bestuur van de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland heeft de afgelopen jaren goede ervaringen opgebouwd met zomerkampen en heeft nu al laten weten dat men in 2010 weer zo’n zomerkamp organiseert. De locatie is al bekend: ‘De Abbert’ bij Dronten.

De orthodoxe jeugd kwam ook de afgelopen zomer in Dronten bij elkaar. Van 25 juli t/m 1 augustus vond er het jaarlijkse orthodoxe zomerkamp (OZK) plaats. Het kamp werd voor de tiende keer achtereen georganiseerd door de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB). Het kamp kreeg de zegen van de bisschoppen van de drie grootste bisdommen van de Benelux, het Orthodoxe Exarchaat van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, het Exarchaat der Russisch-Orthodoxe Kerken van het Oecumenisch Patriarchaat in West Europa en het diocees van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Aan het kamp namen dit jaar zestig kinderen en twintig leiders deel. Hoofd kampleiding was Elisabeth (Lisette) Van Duijn-Bruning, de geestelijke verzorging was in handen van van Alexander Yavarouski (Leuven), van Hildo Bos (Amsterdam) – tevens lid van de Raad van Kerken in Nederland – en diaken Dimitri Jatsun (Antwerpen).  

Woestijnvaders

Het kamp had als thema “De woestijnvaders”. Gedurende een week werden catechese, sport, spel en theater gebruikt om de traditie van de vaders en moeders van de vroege kloostertraditie te leren kennen. Leidraad waren de korte vertellingen en vaderspreuken (Apophtegmata) waarin stilte, gebed en de evangelische geboden centraal staan. Naast de “gewone” kerktent was hierom ook een rustige gebedshoek ingericht waar kinderen en leiders desgewenst konden bidden. 

Elke dag begon en eindigde met gebed in de kerktent. Ook werden twee Goddelijke Liturgieën gecelebreerd, waarbij de kinderen alle gezangen en lezingen voor hun rekeningen namen. De slotliturgie op 31 juli werd gecelebreerd door aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland. Hiermee werd de traditie voortgezet dat de bisschoppen die hun zegen aan het kamp geven, er ook komen celebreren. De organisatie hoopt in de komende kampen ook één van de bisschoppen van het Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Metropoliet Panteleimon, bisschop Maximos of bisschop Athenagoras) te ontvangen. Een ander bijzonder bezoek was hegoumena Maria uit Asten, die samen met zuster Makrina en zuster Andrea het kamp bezocht. 

Investeren in groei

Het OZK wordt volledig gefinancierd uit de bijdragen van deelnemers en schenkingen van bisdommen, parochies en particulieren. De groei van het kamp maakt steeds nieuwe investeringen nodig, waaronder twaalf slaaptenten en een complete veldkeuken die de afgelopen jaren zijn aangeschaft.

De foto’s geven een impressie van het kamp afgelopen jaar.