Actuele vragen Nederlandse kerk

De scheiding van kerk en staat. De opkomst van Geert Wilders. En het religieus analfabetisme. Dat zijn de drie meest brandende vragen waar de kerken in Nederland voor staan, vindt drs. Marloes Keller, afgevaardigde van de Protestantse Kerk in Nederland naar het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, dat van 26 augustus tot 2 september bijeenkomt in Geneve.

Tijdens de bijeenkomst van het Centraal Comité zal onder meer een nieuwe secretaris-generaal worden gekozen en zal een volgende assemblee worden voorbereid. Verschillende afgevaardigden naar het Centraal Comité is gevraagd om een soort stand van zaken van hun eigen land te geven.  Keller verzorgde de inbreng vanuit Nederland. 

Keller noemt de scheiding van kerk en staat één van de belangrijkste items die op dit moment spelen. De Nederlandse regering is volgens haar angstig waar het gaat om religieuze invloed in het publieke debat. Ze noemt als voorbeeld de basisschool die een homoseksuele leraar ontslaat omwille van zijn geaardheid en de discussie over de benoeming van een imam in het leger die kritiek had geuit op de minister-president. De items hebben veel discussie gegeven in de media, aldus Keller aan het Centraal Comité. Het gaat dan om vragen als: Mag een christelijke school een leraar weigeren of is er dan sprake van discriminatie? Moet de regering zich bemoeien met een benoeming van iemand in het leger? Moeten de kerken zich over dergelijke items uitlaten?

Een tweede item is volgens Keller de opkomst van Geert Wilders. Ze noemt de PVV een voorbeeld van een partij met slechts één onderwerp, namelijk de islam. De partij van Wilders is tegen de islam, tegen moslims en tegen de koran. Hij is sinds enkele jaren populair in Nederland, ook onder christenen. ‘De boodschap van deze partij lijkt veel mensen op hun gemak te stellen. Maar de kerk vindt dat we moslims moeten ontmoeten en hen niet moeten oordelen’. 

Een laatste thema dat Keller aansnijdt is het religieus analfabetisme. ‘Vooral jonge generaties weten niets meer van de kerk en van het christendom’. De grote vraag waar de kerk zich voor gesteld weet is: hoe bereiken we als kerken deze mensen?

Marloes Keller heeft de tekst geschreven voor de Wereldraad van Kerken. Ook andere leden van het Centraal Comité stuurden een stand van zaken van hun land. Zie daarvoor: http://www.oikoumene.org/en/events-sections/cc2009/plenary-on-church-and-society.html

Foto: Marloes Keller