Platforms vaak nog doelloos

Deelnemers aan platforms voor religie en levensbeschouwing hebben doorgaans heel verschillende verwachtingen van de samenwerking. Christenen die meedoen willen graag de onderlinge dialoog starten en moslims die participeren gaat het veelal om praktische steun.

Dat blijkt uit een onderzoek van het bezinningscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van de bundel ‘Verder dan dialoog’, die onlangs is aangeboden aan het kamerlid Mirjam Sterk van het CDA. Het boek is inmiddels verkrijgbaar bij de PKN voor 8,50 euro.

Het aantal platforms voor religie en levensbeschouwing groeit nog steeds in Nederland. In de meeste gevallen functioneert het platform naast de Raad van Kerken; soms vallen de twee organen samen. Het belangrijkste onderscheid tussen een raad en een platform betreft de deelname van niet-christelijke godsdiensten. Er zijn circa 25 van dergelijke platforms in Nederland te vinden. Het werk van de platforms kan volgens de onderzoekers het best worden getypeerd met kennismaking en ontmoeting.

De onderzoekers adviseren: ‘Men is vaak nog te huiverig om in gesprek te gaan met de lokale overheid en/of plaatselijke maatschappelijke organisaties over zaken die betrekking hebben op de multireligieuze samenleving. Men zou zich meer bewust moeten zijn van de meerwaarde, de specifieke inbreng die men als platform in een dergelijk contact kan hebben’.

In het algemeen maakt het verschil welke doelstelling men voor ogen heeft met een platform. De auteurs onderscheiden tussen: ontmoeting en dialoog, samenwerking met het oog op presentatie in de samenleving, en samenwerking met het doel een lobby te vormen richting de politiek. Het gekozen doel bepaalt de samenstelling van het platform en de werkwijze.

Illustratie van de omslag van de uitgave