Nederlandse student Bossey

Jan Jorrit Hasselaar (31 jaar) zal deelnemen aan de Graduate School in Bossey in Zwitserland. Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat er weer een student uit Nederland deelneemt aan het ambitieuze oecumenische programma in Zwitserland.

Hasselaar is geboren in Veenendaal en studeerde theologie en economie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. In zijn afstudeerscriptie, getiteld ‘Zie de mens’, gaat hij op zoek naar een mogelijke verhouding tussen beide disciplines. Hij werkte de afgelopen maanden voor het Christelijk Nationaal Vakverbond aan het project ‘Verbeelding’, waarin diverse beroepsgroepen worden uitgenodigd om een zelfde bijbelverhaal te lezen, in dit geval de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Het project wordt begeleid door dr. Hans Snoek en dr. Hans de Wit vanuit het kader van intercultureel bijbellezen.

Jan Jorrit Hasselaar maakt ook deel uit van de SER-commissie ‘Duurzame ontwikkeling’. Hij zal 14 september 2009 met de studie in Bossey beginnen. Hij is één van circa 50 studenten die in de loop van februari 2010 hun studiecurriculum bij Geneve afronden. Het Steunfonds Bossey Nederland spant zich al jaren in om studenten in de gelegenheid te stellen de opleiding in Bossey te volgen. Mede door de hoogte van de subsidie lukt dat over het algemeen het makkelijkst met studenten uit de Derde Wereld. Ds. Margarithe Veen uit Den Haag en ds. Rienk Lannooy uit Chaam behoren tot de relatief jonge lichting van Nederlandse theologen die Bossey bezochten; dr. Jan Slomp uit Leusden maakte decennia geleden al kennis met de oecumenische opleiding.

De achtergrond van Hasselaar in de combinatie van theologie en economie sluit aan bij een beleidsprioriteit van de Raad van Kerken in Nederland. De vragen op dit terrein zijn door de economische recessie en het achterliggende duurzaamheidsvraagstuk alleen maar toegenomen. 

Jan Jorrit Hasselaar ziet de opstelling van de kerken in dezen graag nog iets breder dan de economie van het genoeg die onder meer door prof. dr. Bob Goudzwaard naar voren is gebracht. Jan Jorrit: ‘Op diverse niveaus is er bijvoorbeeld een toenemende aandacht voor de deugdentheorie. Dit in tegenstelling tot de dominante neo-liberale theorie waarin het rationele en kiezende individu centraal staat. Deugden worden in de gemeenschap gevormd, getraind en up-to-date gehouden. Deugden als moed, rechtvaardigheid, matigheid, geloof en hoop. Vanuit deze theorie lijkt het alsof ‘de economie van het genoeg’ de matigheid als uitgangspunt neemt. De deugden zijn echter niet afzonderlijk verkrijgbaar. Het is net als met de drie musketiers: Eén voor allen, allen voor één. Dit kan nieuwe wegen openen in termen van anders en niet primair in termen van minder’.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft Jan Jorrit gevraagd om af en toe de bezoekers van deze site bij te praten. We zullen daarvoor ruimte reserveren aan de linkerkant van deze site.