Dopersen massaal naar Paraguay

De zomertijd is de periode van de grote internationale ontmoetingen. Terwijl de Europese kerken elkaar treffen in Lyon ontmoeten doopsgezinden van over de hele wereld elkaar in Asunción in Paraguay voor hun zesjaarlijkse assemblee.

De wereldconferentie van de doopsgezinden is in de loop der jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen. Tijdens de eerste ontmoeting in 1925 in Bazel waren er zo’n honderd afgevaardigden. In Bulawayo, Zimbabwe, waren er zes jaar geleden al 6000 doopsgezinden bijeen. De verwachting bestaat dat hetzelfde aantal dit jaar ook ruimschoots bereikt zal worden.

Sinds de ontmoeting in 1967 in Amsterdam is het gebruikelijk dat niet alleen vooraanstaande doopsgezinden de bijeenkomst opluisteren, maar uit alle lagen van de mennonitische gezindte komen de conferentiegangers bijeen.

De Nederlandse secretaris Henk Stenvers zal ook in Latijns-Amerika aanwezig zijn. Overigens zijn de doopsgezinden in de persoon van Esther Bijlsma min of meer gelijktijdig ook in Frankrijk vertegenwoordigd bij de Europese Kerkenconferentie, een ander voorbeeld van een assemblee in de zomertijd. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit is in Nederland lid van de Raad van Kerken. Hoewel de doopsgezinden over het algemeen zeer oecumenisch ingesteld zijn is het wereldwijd niet vanzelfsprekend dat men zich bij een raad aansluit. Er zijn ongeveer 10.000 doopsgezinden in Nederland verdeeld over zo’n 118 plaatselijke gemeenten.

Wereldwijd zijn er ongeveer 1,5 miljoen doopsgezinden, die dan meestal Mennonieten heten naar Menno Simons, of Brethren in Christ. Meer dan 60% hiervan bevind zich in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De doopsgezinde broederschappen van over de hele wereld zijn verenigd in de Mennonite World Conference. Het MWC vertegenwoordigt 97 landelijke organisaties/kerken van 53 landen op 6 continenten.

Om de 6 jaar organiseert het MWC een Doopsgezind Wereldcongres. De afgelopen congressen waren in India (1997) en Zimbabwe (2003). Het komende congres zal op 14 t/m 19 juli 2009 te Asunción te Paraguay zijn.

Foto: tijdens de bijeenkomst in Paraguay worden er veel jonge mensen verwacht, vandaar de foto overgenomen van de website waarop de doopsgezinden de ontmoeting aankondigen.