Crisis kernthema Europese kerken

Ongeveer zestien Nederlanders zijn deze dagen aanwezig bij de assemblee van de Europese Kerken (CEC) in Lyon. De zesjaarlijkse ontmoeting vindt plaats van 15 tot 21 juli en heeft als thema meegekregen: ‘Called to One Hope in Christ’.

De financiële crisis is één van de meest prominente thema’s bij de Kerkenconferentie (CEC). Op de eerste drie dagen van de conferentie, waar de werkgroepen en hearings plaatsvinden, keert het iedere dag terug op de agenda. Geconfronteerd met de financiële crisis is er een ‘visioen’ nodig, stelt Collin Williams, secretaris-generaal van de CEC in zijn voorwoord op de agenda van de assemblee.

De eerste bijeenkomst gaat over de invloed van de crisis op het alledaagse leven. De gevolgen van de crisis worden ingeschat als verstrekkend voor miljoenen mensen. Daarbij wordt ook gewezen op gevolgen voor de arme landen. Bisschop Wolfgang Huber leidt de tweede bijeenkomst in. Hij ziet de crisis als een ethische uitdaging voor de kerk. De kerken hebben positie te kiezen op basis van geloof. Op de derde bijeenkomst gaat het over sociaal rechtvaardige investeringen. ‘Ze vormen een getuigenis van christelijke waarden en dragen bij aan een positief imago van de kerken. Investeringen moeten niet alleen gedaan worden op basis van verwachte winsten, maar ook op basis van voordeel voor de omgeving en het bevorderen van rechtvaardigheid’. Sprekers bij dit onderdeel zijn: Laurence Loubieres, zuster Xaverian en John Cunningham van de Church Investors Group.

Vijftig jaar

Andere belangrijke thema’s zijn onder meer de reorganisatie van de CEC zelf, migratie en eenheid in Europa. De opening op woensdag is in de Bonaventura Kerk van Lyon. Op zondag 19 juli vindt de herdenking plaats van het vijftig-jarig bestaan van de CEC.

De CEC is opgericht in 1959 als antwoord op de koude oorlog. De kerken in Oost- en West-Europa voelden de noodzaak om bruggen van verstandhouding te leggen op het verdeelde continent. De Europese Kerkenconferentie (CEC) is een organisatie met 126 Orthodoxe, Protestantse, Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken. Daarnaast zijn er 43 organisaties geassocieerd met de CEC. De assemblee is groots van opzet en wordt zo eens per zes jaar gehouden. De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid, maar er zijn wel grote gezamenlijke vergaderingen geweest met de Europese bisschoppenconferentie (CCEE), onder meer in Graz 1997 en in Sibiu 2004. 

Nederlandse delegatie

De Nederlandse delegatie bestaat onder meer uit de volgende mensen: Ineke Bakker (ontwikkelingshulporganisatie OIKOS), June Beckx (migrantenkerken verenigd in SKIN), Esther Bijlsma (Doopsgezinden), Dethlef Bohlken (ELK), Klaas van der Kamp (Raad van Kerken Nederland), Huub Lems (Protestantse Kerk in Nederland), Marlies Meijer (YMCA), Goos Minderman (Remonstrantse Broederschap), Arjan Plaisier (Protestantse Kerk in Nederland), Bas Plaisier (Protestantse Kerk in Nederland), Dick Schoon (Oud-Katholieke Kerk), Katja Tolstaja (Protestantse Kerk in Nederland), Huub Vogelaar (oecumenische organisatie IIMO), Geesje Werkman (Protestantse Kerk in Nederland), Rinze Marten Witteveen (Protestantse Kerk in Nederland), Astrid Zomervrucht (Oud-Katholieke Kerk) en Heleen Zorgdrager (Protestantse Kerk in Nederland).

Foto’s:
Boven Meredith Keerveld (zij is aanwezig vanuit de EBG en is ook ambassadeur van de Raad van Kerken);
Onder Bonaventura Kerk in Lyon waar de opening is.