Kritische veteranendag

De veteranendag 2009 staat in het teken van de politionele acties in Indonesië. Wie denkt dat de veteranendag daarmee eenzijdig in het teken staat van de terugblik heeft het mis. Want de organisatie probeert lijnen te trekken naar de toekomst. 

Iedereen die erbij wil zijn, is welkom op 27 juni van 11.00 tot 15.15 uur in de Boskantkerk, Korte Koediefstraat 25 in Den Haag. De Basisbeweging Nederland, één van de adspirant-lidkerken van de Raad van Kerken, organiseert de dag; samen met Kerk en Vrede, de Vereniging Theologie en Maatschappij en het Werkverband van Religieuzen voor Vrede en Gerechtigheid. Er wordt een entree gevraagd van 7,50 euro.

De politionele acties in Indonesië slepen we al zestig jaar met ons mee, zeggen de organisatoren in een toelichting. ‘Voor een meerderheid is het iets ver weg in tijd en ruimte. Voor velen een familietrauma waarmee ze in stilte blijven worstelen: een gesneuvelde zoon of broer of echtgenoot…’. 

Er waren indrukwekkende intiatieven, zegt de organisatie, om deze geschiedenis boven tafel te krijgen. ‘Er waren evenveel initiatieven om ons publieke geheugen vrij te houden van deze last. De Tweede Wereldoorlog, die we ons graag herinneren in de rol van slachtoffer of verzetsheld, ligt veel dichterbij dan de Indonesiëoorlog die daarna kwam’. 

‘Je geschiedenis niet kennen betekent haar herhalen’, schrijft de organisatie. ‘Zonder terughoudendheid zijn telkens weer jonge mensen oorlogen in gestuurd’. Juist om daar kritischer naar te kijken worden er ook enige inleidingen gehouden tijdens de veteranendag. ‘s Ochtends begint de militair historica Stef Scagliola, autrice van ‘Last van de oorlog’. Daarna komt de militair historicus Christ Klep aan het woord, auteur van ‘Somalië, Rwanda, Srebrenica. De nasleep van drie ontspoorde vredesmissies’. De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie geleid door Henk Baars, bestuurslid van Kerk en Vrede. 

Men kan zich aanmelden via samenwijzer@kerkenvrede.nl