Kerk ondersteunt Europa

De kerk heeft een stimulerende taak richting Europa. Dat vindt de meerderheid van de mensen die de laatste poll invulde op deze pagina. Zo’n 43,6 procent koos voor deze mogelijkheid waar het ging om de visie op een verenigd Europa en de taak van de kerken daarin. Een grote minderheid (36,3 procent) noemde het belangrijk dat de kerken de risico’s ontmaskeren. En één op de vijf (twintig procent) zei dat de kerk zich in het algemeen afzijdig moet houden.

Er werden in totaal 55 stemmen geregistreerd. Dat is wat minder dan gebruikelijk. Die lage score ligt overigens niet aan het thema, het heeft te maken met de tijdsinstelling waarbinnen men kon reageren. Die was korter dan gebruikelijk.

De nieuwe vraag gaat over het PCR-programma van de Wereldraad. De vraag luidt in hoeverre dat programma van uitsluiting en racisme actueel is voor Nederland. Daarover vindt in de maand juni een conferentie plaats in Doorn. De slotviering wordt bijgewoond door de koningin. Daarmee wordt het belang van de resultaten onderstreept. De vraag die wij onze bezoekers voorleggen is of die actualiteit ook van toepassing is op Nederland.