Ervaringen interreligieuze dialoog

Christenen die zich inzetten voor de dialoog met andere godsdiensten zijn feitelijk druk met weglopen voor hun eigen identiteitscrisis. Over deze prikkelende stelling wordt op donderdag 25 juni door de Raad van Kerken en de Protestantse Kerk een symposium gehouden in Utrecht. Aanleiding voor het symposium is de aanbieding van het boek ‘Verder dan dialoog’ aan minister E. van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie. In dit boek staan ervaringen van mensen die zich al vele jaren bezighouden met dialoogactiviteiten.

De afgelopen drie jaar is er onderzoek gedaan naar ervaringen met dialoogactiviteiten en platforms voor Religies en Levensbeschouwingen. Daaruit blijkt dat er bij initiatiefnemers veel inzet is en een open houding naar medelanders met een andere religieuze of culturele achtergrond. Gebleken is ook dat het bij elkaar brengen van  mensen voor een goed gesprek niet voldoende is. Er moet vooraf goed nagedacht worden over doel, samenstelling van de groep en de werkwijze.

De onderzoeken hebben geleid tot een boekje met begripsverheldering en aandacht voor de maatschappelijke betekenis van de dialoog en meer filosofische beschouwingen. De verhalen bieden een overzicht van mogelijkheden en praktische tips op het terrein van integratie, dialoog en interreligieuze ontmoeting. Het boek is samengesteld door het Bezinningscentrum van de Protestantse Kerk, met steun van de stichting Kerk&Wereld.

Tijdens het symposium houdt dr. H.M. Vroom, hoogleraar godsdienstfilosofie aan de Vrije Universiteit, een inleiding. Daarna gaat dr. H.G. Dane (studiesecretaris Bezinningscentrum van de Protestantse Kerk) in gesprek met dr. Manuela Kalsky (Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving Nijmegen) over ”Het nieuwe Wij’. Ook zal M. Sini (voorzitter St. Islam & Burgerschap) spreken. Na de pauze volgt een plenair forum met de sprekers en Driss el Boujoufi, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid. Minister Van der Laan zal een reactie geven op het boek.

Het symposium wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland en is vrij toegankelijk. Plaats en tijd: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht, van 10.00-13.00 uur, aansluitend lunch.

Aanmelding bij: W. van Dommelen, e-mail: w.van.dommelen@pkn.nl.

Programma