Programma Eerste Hulp bij Schulden

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 – 13.30 uur Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.40 uur Opening en welkom

13.40 – 14.00 uur Inleiding op het boek ‘Eerste hulp bij schulden’ door Hub Crijns, vice-voorzitter van de werkgroep en een van de auteurs

14.00 – 14.15 uur Plenair informatieve vragen en uitwisseling over het onderwerp

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.30 uur Doorpraten over mogelijkheden en beperkingen bij schuldhulpverlening in
twee groepen:

Interventiebenadering
Welke mogelijkheden, beperkingen, voetangels en klemmen zijn er wanneer je vanuit kerken en/of anti-armoedebeweging mensen wilt begeleiden in de ingewikkelde wereld van overheid, instellingen en schuldhulpverlening?
Begeleiding: Jaap Bos, gespecialiseerde diaken in schuldproblematiek en een van de auteurs.

Presentiebenadering
Wanneer je de schuldhulp wilt overlaten aan professionals, wat kun je dan voor mensen betekenen? Hoe kun je volhardend naast mensen staan, hen bemoedigen om het vol te houden, daarbij met hen concreet solidair zijn, geduldig en volhardend samen met hen optrekken met een lange adem? Wat zijn daarbij de mogelijkheden en valkuilen?
Begeleiding: Hub Crijns.

15.30 – 16.00 uur Plenair terugkoppeling vanuit de groepen van tips die voor iedereen bruikbaar kunnen zijn.

 Afsluiting met een hapje en drankje

Wie het boek nog niet heeft, kan het voor € 6,50 (+porto) bestellen bij de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Luijbenstraat 17, 5211 BR ‘s-Hertogenbosch, info@armekant-eva.nl, of via het online-bestelformulier op www.armekant-eva.nl.

Meer achtergrondinformatie is ook te vinden op www.armekant-eva.nl, via de rubriek ‘actueel’.

Indien gewenst kunnen reiskosten t.b.v. deelname aan de studiemiddag gedeclareerd worden.
Graag vooraf laten weten of u komt! Telefonisch 073-6121939 of e-mail info@armekant-eva.nl, of schriftelijk, zie aanmeldstrook onderaan. (U krijgt geen bevestiging meer. U heeft bij deze het programma).